Konferens om barns rätt till kultur

Hur tas det barnrättsliga perspektivet in i visioner, värderingar och mål när det gäller offentlig verksamhet? Hur kan vi arbeta med barnens rätt till kultur – och vilken kultur? Välkommen till Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens 2022 med tema barnrätt!

Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens kommer att hållas i Stockholm under två halvdagar den 5-6 oktober 2022. Det är även möjligt att delta digitalt (programinslagen kommer dock inte att filmas).

Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens vänder sig i första hand till regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt regionala kulturtjänstepersoner. Men från och med i år välkomnar vi alla som är intresserade av våra frågor, så sprid gärna information om konferensen till personer som kan vara intresserade.

Program och anmälan på denna sida.

Varmt välkomna!