Projekt Allemansmöbler

Projekt Allemansmöbler (2020)

Sök bidrag till projekt inom slöjd och kulturhantverk

Nämnden för hemslöjdsfrågor utlyser projektbidrag kopplade till slöjd och kulturhantverk. Projekt med syfte att med slöjd nå fler, utforska nya idéer och bidra till en mångfald av slöjd. Ansökan är öppen 3-31 oktober.

Sök bidrag till projekt som ska genomföras under 2023. Nytt för i år är att utlysningen inte ställer krav på medfinansiering.

Ansökningsperioden är öppen mellan 3-31 oktober 2022.
Sök nu i höst, få svar på din ansökan i början av nästa år.

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar riktar sig till föreningar,
organisationer, institutioner samt enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk.

Nämnden ser gärna projektansökningar som
bidrar med nya idéer och arbetssätt i utövandet av slöjd och hantverk, fördjupning och utveckling av metoder och slöjdtekniker, tillgängliggörande av slöjd, mångfald, barn och unga.

Du kan söka
50 000 kr till en förstudie eller 100 000 - 300 000 kr till ett projekt (fleråriga projekt söks för ett år i taget).

Läs mer om Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysning här.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!