Bild: Kalle Forss

Bild (beskuren): Kalle Forss

Olika vägar till kunskap

Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hemslöjd Humaniora, Region Jönköping, arrangerar seminariet Olika vägar till kunskap den 9 november 2022.

Uppdatering 8 nov: Mejl är nu utskickat till samtliga anmälda. Har du inte fått något mejl med länken? Titta i mappen för skräppost. Annars hör av dig till info@nfh.se

Uppdatering 26 oktober: Vi är mycket glada över att så många vill vara med på seminariet Olika vägar till kunskap. Eftersom vi kommer vara mer än 500 deltagare via länk är det några saker du som ska delta digitalt bör känna till och förbereda.

Länk till seminariet
Länk till seminariet kommer skickas via mejl vid två tillfällen till samtliga anmälda deltagare; på eftermiddagen den 8 november samt på morgonen den 9 november.

Har du inte fått något mejl med länken? Titta i mappen för skräppost!

Att förbereda före seminariet
Ladda ned appen Teams – anslutningen blir mycket stabilare.

Länk till seminariet kommer skickas vid två tillfällen till samtliga anmälda deltagare; på em den 8 nov samt på morgonen den 9 nov.

Om du får problem
Kommer du inte in via länken? Får du problem med ljud och bild under seminariet? Stäng ned och starta om appen och anslut igen.

På dagen för seminariet har vi inte möjlighet att svara på mejl eller telefonsamtal efter kl 08.30.

Bra att veta
Allas kameror och mikrofoner kommer vara avstängda av mötesarrangören, gäller även chatt och reaktioner.

Seminariet kommer inte att spelas in.

Olika vägar till kunskap - att kunna, att förstå och att ta sig dit

Vi tycker alla att det är viktigt med kunskap. Grundläggande för precis allt som finns och händer i ett samhälle. Inte minst funderar vi på hur allt ska bli och ser gärna att just kunskap tar oss mot en bättre framtid. Kunskap är viktigt – men hur förstår vi kunskap, hur värderar vi kunskap och vilken kunskap pratar vi om egentligen?

Ett angeläget samtal om kunskap med

Jonna Bornemark
Anders Szczepanski

Jonna Bornemark, professor i filosofi och författare. Praktisk kunskap.

Anders Szczepanski, Senior adviser Outdoor education. Utomhuspedagogik och didaktik.

Eva Österlind
Gunilla Kindstrand

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning. Estetiska lärprocesser.

Samtalsledare är Gunilla Kindstrand, journalist

För att förstå mer om kunskap så går vägen det här seminariet genom praktisk kunskap, utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser.

  • Praktisk kunskap är erfarenhetsbaserade färdigheter, förmågor, kunskaper som ibland är svåra att beskriva men som påverkar utövande, bedömningar, tolkningar med mera och som samarbetar och samverkar med den teoretiska kunskapen.
  • Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Det handlar om att belysa, konkretisera och förtydliga teori, processer, fenomen och sammanhang så att man kommer ihåg och förstår bättre.
  • Estetiska lärprocesser är prövande, forskande, experimenterande, reflekterande metoder där man också gestaltar kunskapen i olika uttryck.

Tid: 9 november kl 10-12

Plats: Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, Stockholm eller digitalt via Teams.
OBS! Endast digitala platser återstår. Det är fullbokat att delta på plats i Stockholm!

Anmälan: Länk till anmälan - anmäl dig senast 4 november

 

Bild (beskuren): Kalle Forss