Foto: www.isof.se

Tornedalens håvfiskekultur kan nomineras till Unescolista

Håvfisket är ett levande bruk som sedan flera hundra år tillbaka förenar och engagerar boende vid Torneälven på både svensk och finsk sida. Nu föreslår Institutet för språk och folkminnen (Isof) att Sverige och Finland tillsammans ska nominera håvfiskekulturen till en av Unescos internationella listor.

Sedan 2021 finns möjlighet för utövare i Sverige att komma med förslag på nomineringar till Unescos internationella listor inom konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. I samband med 2023 års utlysning inkom totalt sju förslag som har bedömts av en expertkommitté.

Håvfiskekulturen har valts ut för att den går i linje med Sveriges prioriteringar inom konventionen. Det är ett kulturarv med stark förankring och engagemang hos utövarna och en tradition som delas av flera länder, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, ordförande i expertkommittén.

Baserat på kommitténs bedömning föreslår nu Isof till Kulturdepartementet att nomineringsprocessen av Tornedalens håvfiskekultur ska påbörjas under 2023. Nomineringen föreslås vara multinationell och delas av Sverige och Finland.

Läs mer på Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats. (Isof)