Projekt Näverskogen. Foto: Ola Ling

Projekt Näverskogen. Foto: Ola Ling

Ändrade förutsättningar projektbidrag inför 2025

Nämnden för hemslöjdsfrågor har beslutat ändra förutsättningarna för att söka projektbidrag inför 2025. Utlysningen Slöjdprojekt 2025 öppnar 30 september 2024.

I den kommande utlysningen av bidrag till utvecklingsprojekt som ska genomföras under 2025 har nämnden beslutat om följande förändringar:

  • Maxbelopp att söka är 200 000 kronor
  • Beviljad medfinansiering är ett krav för fleråriga projekt som övergår från år 1 => år 2

Ansökningsperiod 30 september - 22 oktober 2024.

Uppdaterad information finns att ta del av under Slöjdprojekt 2025.

 

Informationsmöten

Vi erbjuder digitala informationsmöten om kommande projektutlysning i höst både före och under ansökningstiden. Vid anmälan har du möjlighet att i förväg skicka in frågor. Anmälan till infoträffarna hittar du under Slöjdprojekt 2025.

 

Nämnden för hemslöjdsfrågors projektbidragsutlysningar

Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren haft två utlysningar av projektbidrag per år. Även om projektutlysningarna är öppna så är de olika och riktar sig till olika målgrupper.

Det övergripande syftet med Nämnden för hemslöjdsfrågors projektutlysningar är att göra slöjd tillgängligt för fler och att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Slöjdprojekt Länk till annan webbplats. på hösten vänder sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och slöjdföretagare som vill genomföra ett utvecklingsprojekt som handlar om slöjd.

SLÖJD+ Länk till annan webbplats. på våren vänder sig främst till yrkesverksamma inom slöjd och kulturhantverk som vill genomföra ett mindre projekt eller en fördjupning. Information om nästa SLÖJD+ kommer i början av 2025.