Viktiga datum

Datum för ansökan och redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) bidragsgivning under ett år.

15 januari
Redovisning (frivilligt) av det gångna verksamhetsåret från NFHs mottagare av verksamhets- och organisationsbidrag.

22 februari
NFH lämnar sin verksamhetsredogörelse till regeringen.

1 mars
NFH lämnar sitt budgetunderlag för de tre kommande åren till regeringen.

1 juni
Verksamhetsberättelse och årsredovisning till NFH från mottagare verksamhets- och organisationsbidrag - Sameslöjdstiftelsen och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

1 november
Ansökan om konsulentmedel för kommande år – Region Stockholm.

Ansökan om verksamhetsbidrag för kommande år – Sameslöjdstiftelsen och Romskt Kulturcenter i Malmö.

Redovisning av det gångna verksamhetsåret – Romskt Kulturcenter i Malmö.

Ansökan om organisationsbidrag för kommande år– Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden).

Dialogmöten
Under året genomförs även ett-två dialogmöten med mottagare av verksamhets- och organisationsbidrag från NFH.

Avstämning projekt
Under året sker en - två avstämningar med NFHs projektbidragsmottagare.