Arkiv seminarier och konferenser

Tidigare genomförda seminarier och konferenser.

2020
3 dec Kunskapsseminrium.
Om slöjdens estetik och olika publiceringsformer. Seminariet hölls på en digital mötesplattform och samlade drygt 50 deltagare från hela landet. Under ledning av Gunilla Kindstrand samtalade Mikael Löfström och Malin Vessby om slöjdestetik med utgångspunkt i utställningen Slöjdvägar och tidningen Hemslöjd. I samtalet om publiceringsformer gav Zandra Ahl och Heléne Wallin exempel på hur slöjd publiceras i det offentliga rummet, i poddar, fanzines etcetera. Samtalen landade i vikten och behovet av en av mångfald publiceringsformer samt hur curatorer och recensenter skulle kunna bidra till en fördjupning och förståelse, samt en levande diskussion, om områdets ämnesutveckling

8-9 oktober Baltic Wool Conference. Den första av en årligen återkommande internationell ullkonferens initierad av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konferensen finansierades av Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor med Hushållningssällskapet som huvudman. I planeringen fanns ett fysiskt evenemang med ett hundratal deltagare förberett men på grund av den rådande pandemin genomfördes konferensen digitalt. Under två dagar samlades ett 80-tal deltagare från 8 länder. Syftet med konferensen är att stärka kreativa näringar och ullindustri både regionalt och nationellt samt vara en mötesplats för utvecklande av kontakter runt Östersjön.

20-30 september Årskonferens. Temat för Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens för hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare inom slöjd var starten på den långsiktiga satsningen Strategisk slöjd. Den digitala konferensen fokuserade på hur slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 genom att läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål.

4 juni möte med noden för Traditionell hantverkskunskap. På agendan stod frågeställningar kring förteckningsarbete och kunskapsöverföring. 17 personer deltog i det digitala mötet och inbjudna var nodens medlemmar samt flera av landets hemslöjdskonsulenter som visat intresse för att arbeta med immateriellt kulturarv. Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad (Göteborgs universitet) och ingår i myndigheternas arbete med att utveckla och tillämpa Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

11 maj Rundabordssamtal om ”slöjd som försörjning, slöjd i akademin och slöjd i samhällsdebatten”. 15 inbjudna representanter för olika akademiska slöjd- och hantverksutbildningar deltog i videomötet under ledning av Mia Lindgren, utvecklingsledare Artifex på Stenebyskolan. Mötet kom till på initiativ av Jonathan Malm, hemslöjdskonsulent i Västra Götaland, som tillsammans med en grupp utövare i Dalsland vänt sig till Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

6 mars Ullen i centrum - samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden) 

2019

20 nov Kunskapsseminarium Att synliggöra deltagarkultur Pdf, 331.7 kB., Stockholm

11-12 nov Svensk ull för en hållbar framtid, Pdf, 4 MB. Uppsala

17 okt Vävningens roll och betydelse i samhället Pdf, 556.6 kB., Textilmuseet Borås

30 augi Hållbart samlande Pdf, 239.4 kB., ett seminarium om Hemslöjdens samlingar

13 maj Nuläge ULL Pdf, 229.3 kB. - kunskapsseminarium, Stockholm

7 maj Möte med noden för traditionell hantverkskunskap Pdf, 191.9 kB., Stockholm

9-11 april Handgjord hållbarhet Pdf, 1.2 MB., NFH årskonferens i Luleå

13-14 mars Att synliggöra det osynliga Pdf, 490.9 kB., Sörmlands museum

2018

21 november, Slöjdens nya rum Pdf, 282.9 kB. - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen

30 augusti Helena Hernmarck Pdf, 164.6 kB. - textilkonstnär och entreprenör

24 augusti Pionjären Lili Zickerman Pdf, 570.2 kB. - ett seminarium om kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet!

4 juli Länsstyrelsens trädgård, Almedalsveckan. I samarbete med kulturmyndigheterna i Samverkansrådet bjöds Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England, in som huvudtalare i seminariet Rättvist fördelad kultur - gränser inom och mellan länder.

23 maj Nationell agenda för traditionella hantverk Pdf, 234.7 kB. - möte i noden för för hantverk i nationella arbetsgruppen för skydd av immateriella kulturarv.

10-12 april NFHs årskonferens i Malmö och Landskrona Pdf, 869.2 kB, öppnas i nytt fönster.
En mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor

6 mars Återvinning, återbruk och åtråvärt
Ett seminarium och textil konsumtion - hållbar och ohållbar

9 februari Nordiskt nätverksmöte Pdf, 996.2 kB. - supporting craft & design

2017

10 oktober Nationell Agenda - seminarium om utbildning och kulturföretagande Pdf, 497.5 kB.. Samarrangemang mellan NFH, KHVC, Svensk Form och KRO/KIF

2-4 oktober Fokus barn och unga 2017 Pdf, 763.7 kB, öppnas i nytt fönster. Utbildning för slöjdhandledarutbildare, Uppsala

25 augusti Hemslöjdens samlingar - fjärde seminariet Pdf, 187.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

3 juli Digitalisering av konst och kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken. Kulturmyndigheter tillsammans i Almedalen

4-6 april NFHs årskonferens i Jönköping Pdf, 714.2 kB, öppnas i nytt fönster. - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.

2016

6 december Nationell agenda Pdf, 754.7 kB, öppnas i nytt fönster. - internationalisering som en del i företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

25 november Skrivarstuga Wikipedia Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

23 november Träff för länsmuseer som är huvudmän Pdf, 615.5 kB, öppnas i nytt fönster. för hemslöjdskonsulenter

10 - 11 november Branschträff Ullen i Sverige idag Pdf, 661.2 kB, öppnas i nytt fönster.

11-12 oktober Fokusdagar Barn o unga Pdf, 104.4 kB. handledarutbildning, Linköping

29-30 september Utbildning i Primus Nett för hemslöjdsföreningar som arbetar med Hemslöjdens samlingar. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

8 september Housewarming Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. - programkväll i NFH nya lokaler

26 augusti Hemslöjdens samlingar - seminarium om samlande Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

5-7 april NFHs årskonferens i Stockholm Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.