Kontakt

Postadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Box 4006, 102 61 Stockholm

E-post
info@nfh.se

Besöksadress
Västgötagatan 5, t-bana Medborgarplatsen

Fakturaadress
Nämnden för hemslöjdsfrågor, FE 66, 838 73 Frösön

Organisationsnr
202100-4144

Växel
08 681 93 50

Kanslichef
Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se

Handläggare
Heléne Wallin
08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

Administratör och nämndens sekreterare
Ingela Lindqvist
08 681 66 16
ingela.lindqvist@nfh.se

Nationell utvecklare
Annkristin Hult
08 681 92 50
annkristin.hult@nfh.se