Remissvar

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, svarar på olika remisser som berör vår verksamhet. Här finns de två senaste årens remissvar från NFH.