Remissvar

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, svarar på olika remisser som berör vår verksamhet. Här finns de två senaste årens remissvar från NFH.

2020

Remissvar gällande Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353 Pdf, 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar gällande Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020:27 Pdf, 138.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Remissvar gällande Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet Dnr 2019/01860/KO Pdf, 104.9 kB.

2018

Medskick till Från ord till handling- på väg mot en nationell biblioteksstrategi Pdf, 185.1 kB.

Remissvar på betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) Pdf, 170.1 kB.

Remissvar Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13) Pdf, 160.9 kB.

Remissvar på betänkandet Ett land att besöka (SOU 2017:95) Pdf, 544.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar angående Medlemsförslag A 1736/kultur om nordisk Svanenmärkning av mat, hantverk och design Pdf, 636.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

Remissvar av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik Pdf, 172.7 kB.
(SOU2017:60) Pdf, 172.7 kB.

Remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Pdf, 564.8 kB.- framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Remissvar av den Parlamentariska landsbygdskommitténs Pdf, 163.5 kB.
slutbetänkande SOU 2017:1 Pdf, 163.5 kB. För Sveriges landsbygder ‐ en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

Remissvar betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69 Pdf, 1.9 MB.

2016


Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, Ku2015/02481/KL Pdf, 303.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden, Ku 2015/02737/KI, februari 2016 Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om kulturföremål, Ku 2015/204303/KL, februari 2016 Pdf, 29.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Tidigare remissvar

Remisser som NFH svarat på 2009-2015