Tidigare remissvar

2015

Riksantivkarieämbetets rapport om Farokonventionen Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster., februari 2015

Yttrande kring kommittédirektiv Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster., Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design samt Förstudie om arkitektur-, form- och designpolitiken, februari 2015

Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Pdf, 35.9 kB, öppnas i nytt fönster., juni 2015

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet Pdf, 212.4 kB, öppnas i nytt fönster., maj 2015

2014

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Pdf, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster., september 2014

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Pdf, 39.9 kB, öppnas i nytt fönster., augusti 2014

2013

Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster., november 2013

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen, synpunkter på förslag14:4 Ett förstärkt tidskriftsstöd Pdf, 38.6 kB.februari 2013

Folkbildningens samhällsvärden — en ny modell för statlig utvärdering Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2012:72, februari 2013

2012

Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2012:16

Nationell samordning av hemslöjden — en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor Pdf, 60.2 kB, öppnas i nytt fönster. Ds 2012:8

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Pdf, 35.7 kB, öppnas i nytt fönster., Fi2012/1100, maj 2012

2011

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster., U2011/3651/SV, september 2011

2010

Spela samman Pdf, 76.9 kB, öppnas i nytt fönster. - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11, juni 2010

2009

Kulturutredningen Pdf, 67 kB, öppnas i nytt fönster. SOU 2009:16, maj 2009
Remissvaret inleds med en kort beskrivning av hemslöjden som politikområde. Därefter följer kommentarer och synpunkter på andra och tredje delen av Kulturutredningen.