Seminarier och konferenser

Smide Liljevalchs 2012. Foto Helene Wallin

Som ett led i uppdraget att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd arrangerar NFH regelbundet konferenser och seminarier.

2020

6 mars Ullen i centrum - samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden) 

2019

20 nov Kunskapsseminarium Att synliggöra deltagarkulturPDF, Stockholm

11-12 nov Svensk ull för en hållbar framtid,PDF Uppsala

17 okt Vävningens roll och betydelse i samhälletPDF, Textilmuseet Borås

30 augi Hållbart samlandePDF, ett seminarium om Hemslöjdens samlingar

13 maj Nuläge ULLPDF - kunskapsseminarium, Stockholm

7 maj Möte med noden för traditionell hantverkskunskapPDF, Stockholm

9-11 april Handgjord hållbarhetPDF, NFH årskonferens i Luleå

13-14 mars Att synliggöra det osynligaPDF, Sörmlands museum

2018

21 november, Slöjdens nya rumPDF - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen

30 augusti Helena HernmarckPDF - textilkonstnär och entreprenör

24 augusti Pionjären Lili ZickermanPDF - ett seminarium om kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet!

4 juli Länsstyrelsens trädgård, Almedalsveckan. I samarbete med kulturmyndigheterna i Samverkansrådet bjöds Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England, in som huvudtalare i seminariet Rättvist fördelad kultur - gränser inom och mellan länderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

23 maj Nationell agenda för traditionella hantverkPDF - möte i noden för för hantverk i nationella arbetsgruppen för skydd av immateriella kulturarv.

10-12 april NFHs årskonferens i Malmö och LandskronaPDF
En mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor

6 mars Återvinning, återbruk och åtråvärt
Ett seminarium och textil konsumtion - hållbar och ohållbar

9 februari Nordiskt nätverksmötePDF - supporting craft & design


Tidigare genomförda seminarier och konferenser