Seminarier och konferenser

Smide Liljevalchs 2012. Foto Helene Wallin

Som ett led i uppdraget att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd arrangerar NFH regelbundet konferenser och seminarier.

2020

6 mars Ullen i centrum - samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (Hemslöjden) 

11 maj Rundabordssamtal om ”slöjd som försörjning, slöjd i akademin och slöjd i samhällsdebatten”. 15 inbjudna representanter för olika akademiska slöjd- och hantverksutbildningar deltog i videomötet under ledning av Mia Lindgren, utvecklingsledare Artifex på Stenebyskolan. Mötet kom till på initiativ av Jonathan Malm, hemslöjdskonsulent i Västra Götaland, som tillsammans med en grupp utövare i Dalsland vänt sig till Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

4 juni möte med noden för Traditionell hantverkskunskap. På agendan stod frågeställningar kring förteckningsarbete och kunskapsöverföring. 17 personer deltog i det digitala mötet och inbjudna var nodens medlemmar samt flera av landets hemslöjdskonsulenter som visat intresse för att arbeta med immateriellt kulturarv. Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för noden Traditionell hantverkskunskap i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad (Göteborgs universitet) och ingår i myndigheternas arbete med att utveckla och tillämpa Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor som stod som värd för mötet.

2019

20 nov Kunskapsseminarium Att synliggöra deltagarkulturPDF, Stockholm

11-12 nov Svensk ull för en hållbar framtid,PDF Uppsala

17 okt Vävningens roll och betydelse i samhälletPDF, Textilmuseet Borås

30 augi Hållbart samlandePDF, ett seminarium om Hemslöjdens samlingar

13 maj Nuläge ULLPDF - kunskapsseminarium, Stockholm

7 maj Möte med noden för traditionell hantverkskunskapPDF, Stockholm

9-11 april Handgjord hållbarhetPDF, NFH årskonferens i Luleå

13-14 mars Att synliggöra det osynligaPDF, Sörmlands museum

2018

21 november, Slöjdens nya rumPDF - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen

30 augusti Helena HernmarckPDF - textilkonstnär och entreprenör

24 augusti Pionjären Lili ZickermanPDF - ett seminarium om kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet!

4 juli Länsstyrelsens trädgård, Almedalsveckan. I samarbete med kulturmyndigheterna i Samverkansrådet bjöds Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England, in som huvudtalare i seminariet Rättvist fördelad kultur - gränser inom och mellan länderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

23 maj Nationell agenda för traditionella hantverkPDF - möte i noden för för hantverk i nationella arbetsgruppen för skydd av immateriella kulturarv.

10-12 april NFHs årskonferens i Malmö och LandskronaPDF
En mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor

6 mars Återvinning, återbruk och åtråvärt
Ett seminarium och textil konsumtion - hållbar och ohållbar

9 februari Nordiskt nätverksmötePDF - supporting craft & design


Tidigare genomförda seminarier och konferenser