Arkiv seminarier

Tidigare genomförda seminarier och konferenser

2019

20 nov Kunskapsseminarium Att synliggöra deltagarkulturPDF, Stockholm

11-12 nov Svensk ull för en hållbar framtid,PDF Uppsala

17 okt Vävningens roll och betydelse i samhälletPDF, Textilmuseet Borås

30 augi Hållbart samlandePDF, ett seminarium om Hemslöjdens samlingar

13 maj Nuläge ULLPDF - kunskapsseminarium, Stockholm

7 maj Möte med noden för traditionell hantverkskunskapPDF, Stockholm

9-11 april Handgjord hållbarhetPDF, NFH årskonferens i Luleå

13-14 mars Att synliggöra det osynligaPDF, Sörmlands museum

2018

21 november, Slöjdens nya rumPDF - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen

30 augusti Helena HernmarckPDF - textilkonstnär och entreprenör

24 augusti Pionjären Lili ZickermanPDF - ett seminarium om kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet!

4 juli Länsstyrelsens trädgård, Almedalsveckan. I samarbete med kulturmyndigheterna i Samverkansrådet bjöds Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England, in som huvudtalare i seminariet Rättvist fördelad kultur - gränser inom och mellan länder.

23 maj Nationell agenda för traditionella hantverkPDF - möte i noden för för hantverk i nationella arbetsgruppen för skydd av immateriella kulturarv.

10-12 april NFHs årskonferens i Malmö och LandskronaPDF
En mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor

6 mars Återvinning, återbruk och åtråvärt
Ett seminarium och textil konsumtion - hållbar och ohållbar

9 februari Nordiskt nätverksmötePDF - supporting craft & design

2017

10 oktober Nationell Agenda - seminarium om utbildning och kulturföretagandePDF. Samarrangemang mellan NFH, KHVC, Svensk Form och KRO/KIF

2-4 oktober Fokus barn och unga 2017PDF Utbildning för slöjdhandledarutbildare, Uppsala

25 augusti Hemslöjdens samlingar - fjärde seminarietPDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

3 juli Digitalisering av konst och kulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken. Kulturmyndigheter tillsammans i Almedalen

4-6 april NFHs årskonferens i JönköpingPDF - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.

2016

6 december Nationell agendaPDF - internationalisering som en del i företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

25 november Skrivarstuga WikipediaPDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

23 november Träff för länsmuseer som är huvudmänPDF för hemslöjdskonsulenter

10 - 11 november Branschträff Ullen i Sverige idagPDF

11-12 oktober Fokusdagar Barn o ungaPDF handledarutbildning, Linköping

29-30 september Utbildning i Primus Nett för hemslöjdsföreningar som arbetar med Hemslöjdens samlingar. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

8 september HousewarmingPDF - programkväll i NFH nya lokaler

26 augusti Hemslöjdens samlingar - seminarium om samlandePDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

5-7 april NFHs årskonferens i StockholmPDF - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.