Arkiv seminarier

Tidigare genomförda seminarier och konferenser

2017

10 oktober Nationell Agenda - seminarium om utbildning och kulturföretagandePDF. Samarrangemang mellan NFH, KHVC, Svensk Form och KRO/KIF

2-4 oktober Fokus barn och unga 2017PDF Utbildning för slöjdhandledarutbildare, Uppsala

25 augusti Hemslöjdens samlingar - fjärde seminarietPDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

3 juli Digitalisering av konst och kulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken. Kulturmyndigheter tillsammans i Almedalen

4-6 april NFHs årskonferens i JönköpingPDF - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.

2016

6 december Nationell agendaPDF - internationalisering som en del i företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

25 november Skrivarstuga WikipediaPDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

23 november Träff för länsmuseer som är huvudmänPDF för hemslöjdskonsulenter

10 - 11 november Branschträff Ullen i Sverige idagPDF

11-12 oktober Fokusdagar Barn o ungaPDF handledarutbildning, Linköping

29-30 september Utbildning i Primus Nett för hemslöjdsföreningar som arbetar med Hemslöjdens samlingar. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

8 september HousewarmingPDF - programkväll i NFH nya lokaler

26 augusti Hemslöjdens samlingar - seminarium om samlandePDF. Samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

5-7 april NFHs årskonferens i StockholmPDF - en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.