Fler podcasts

Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren beviljat projektstöd till tre podcasts; Hemslöjdens historia, Hemslöjd Humaniora och Ullpodden.


Hemslöjdens historia (2019)

En folkbildande podcast som handlar om hemslöjdens urmödrar. De som gör det enkelt att utöva hemslöjd och slöjd idag. De som samlat, inventerar, forskat, skrivit böcker och organiserat. I tio avsnitt kommer tio hemslöjdskvinnor att presenteras och diskuteras: vilka var de; vad drev dem; vad ville de uppnå och vilka spår kan vi se i dagens hemslöjd?

Lyssna på Hemslöjdens historia Länk till annan webbplats.


Hemslöjd Humaniora (2018-2019)

Det fleråriga projektet Hemslöjd Humaniora söker fundamentala mänskliga orsaker, motivationer m.m. till själva görandet och lyfter det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika sammanhang med humaniora och humanvetenskaperna som underliggande kombination. Det betyder områden som filosofi, idéhistoria, genusvetenskap, sociologi, psykologi m.fl. och frågor som kan ha en berikande potential för att få fler att se mer i hemslöjd.


Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller över-huvudtaget förstår varför det ska få offentliga medel. Lätt att glömma. Vår tes är att hemslöjd har många olika grundläggande just mänskliga värden och betydelser utöver de vanligaste argumenten.

Projektledare är Niclas Flink, utvecklare hemslöjd inom Region Jönköping. Länk till annan webbplats.

En podcast från Region Jönköpings län, Kultur och utveckling, Hemslöjd med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Lyssna på Hemslöjd Humaniora Länk till annan webbplats.

Hemslöjd Humaniora på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemslöjd Humaniora på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ullpodden (2018)

Ullpodden vill öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv.

Det saknades en podcast som handlar om ull ur flera perspektiv. Vi ville bidra till att öka fårägares möjligheter och förutsättningar att få avsättning av sin ull. Genom podcasten vill vi även sprida kunskap och inspiration som på sikt kan uppmuntra till innovationer och produktutveckling.

Projektledare Fia Söderberg, Ullförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på Ullpodden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ullpodden på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.