Prioriteringar 2018

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, verksamhet ligger de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitik.

Utifrån de av riksdagen beslutade Nationella kulturpolitiska målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och det årliga regleringsbrevet fattar NFH beslut om prioriteringar för verksamheten. Prioriteringarna varierar över tid beroende på såväl politisk styrning som nämndens egna val. Prioriteringarna styr verksamheten och avspeglar sig i ämnesval på konferenser/ seminarier, bidragsgivning och de nationella utvecklarnas arbete.

2018 är vidgat deltagande, hållbarhet, kulturarv, barn och unga, minoriteter samt kulturella och kreativa näringar prioriterade områden.

Prioriteringarna avspeglas även i ämnesval på konferenser/seminarier och de nationella utvecklarnas arbete.