Hållbarhet

Foto Marie Fagerlind

I slöjdsammanhang är hållbarhet ett grundfundament. Slöjd kommer av ordet slug vilket i sin tur kopplar till ett smart sätt att använda de resurser man har tillgång till. Slöjden grundar sig alltså i god resurshushållning och förmågan att med enkla tekniker och till buds stående material skapa det man behöver.

Resurssnålhet, lokal produktion, och återvinning är förutsättningar för slöjdverksamhet. Cirkulärt tänkande och samarbete ligger bakom gemensamma verkstäder, vävstugor och användandet av förnyelsebar råvara. Kommunikation kring dessa grundfundament samt frågor kring hur samtida slöjd förhåller sig till hållbarhet i ett allt mer urbant samhälle är angelägna för NFH

Projekt

Tre av 2016 års projektbidrag har haft speciellt fokus på hållbar utveckling

  • Precious trash- Johanna Törnqvist
  • Svart naturligtvis – Lina Sofia Lundin
  • Allt om björken – Slöjd i Väst, Region Västra Götaland.


 Slöjd håller

En arbetsgrupp bestående av hemslöjdskonsulenter samt NFH har sedan ett tiotal år tillsammans utvecklat webbplatsen Slöjd hållerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vars syfte var att sprida och öka kunskapen om hållbar utveckling och slöjdens material. Arbetet med webbsidan har successivt klingat av men Slöjd håller har en aktiv grupp på Facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster