Prioriteringar 2019

Sätergläntan. Foto Ulf Huett

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, verksamhet ligger de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitik.

Utifrån de av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska målen länk till annan webbplatsoch det årliga regleringsbrevet fattar NFH beslut om prioriteringar för verksamheten. Prioriteringarna varierar över tid beroende på såväl politisk styrning som nämndens egna val. Prioriteringarna styr verksamheten och avspeglar sig i ämnesval på konferenser/ seminarier, bidragsgivning och de nationella utvecklarnas arbete.

2019 är hållbarhet, kulturarv, minoriteter och jämställdhet prioriterade områden.

Prioriteringarna avspeglas även i ämnesval på konferenser/seminarier och de nationella utvecklarnas arbete.