Slöjd för pedagoger

Foto Kalle Forss

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar för att hemslöjden ska ha en självklar plats i offentligt finansierade strukturer riktade mot barn och unga, som t. ex. Kulturskolan och Skapande skola.

Kulturskolan

NFH arbetar för att slöjd ska ha en självklar plats i kulturskolan. Idag finns slöjd som ämne inom kulturskolan på ett femtontal platser i landet.

NFH samarbetar aktivt med kommuner och regioner/län som vill implementera slöjdverksamhet i kulturskolan. Vi hjälper till med information, nätverk och metodutveckling kring slöjd/hemslöjd i verksamheten. Är en kommun intresserad av att starta slöjdverksamhet eller utveckla den slöjd som kanske redan finns kan NFH hjälpa till med kontakter.

Läs Kulturskolan magasins temanummer om slöjd Nr 2, 2016länk till annan webbplats
Trial and error – Bea Szenfeld sid 8-10 och Slöjd vid Norrköpings kulturskola -Slöjdklubb inspirerar sid 12-14 

Skapande skola

Hemslöjd är ett av kulturområdena som ingår i regeringens satsning Skapande skola. Den nationella utvecklaren ansvarar för det övergripande informationen och kunskapsförmedlingen. Även de regionala hemslöjdskonsulenterna kan arrangera studiedagar, förmedla kontakt till föreläsare eller ge tips om intressanta studiebesök.

Kulturrådet har information om söka pengar till Skapande skola-projektlänk till annan webbplats.

Exempel på Skapande skola-projekt

Tälj en älg - eller bara en pinne,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förskoleklasser Uppsala

Gammalt blir nyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, högstadiet Ljungby

Grundskolan

För pedagoger, oavsett ämnesområde, har hemslöjd mycket att erbjuda. Hemslöjd tangerar en mängd områden; från naturvetenskap till kulturarv, språk och estetiska lärprocesser. Hemslöjd kan vara både inspiration och fördjupande kunskaper som berör de flesta av skolans ämnesområden.

Exempel på kompetensutveckling för slöjdlärare - Craft:Teach, okt 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idébank för skolan

På webbsidan Slöjd hållerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en idébank med förslag på lektioner kring miljö och konsumtion - hållbarhet med slöjd som utgångspunkt.

Lektionsidéerna aktiverar och stimulerar kunskapskravens förmågor - att prova, reflektera, förklara, analysera och omvärdera sina kunskaper.