Hållbarhet

Foto Marie Fagerlind

Inom slöjden finns en inbyggd kunskap om hållbarhet där sparsamhet, funktion och kreativitet är viktiga grundstenar. Ordet "slöjd" betyder slug - att vara smart och använda material, tekniker och resurser som finns till hands på ett varsamt sätt.

Ett cirkulärt förhållningssätt, där man i första hand vårdar, behåller och lagar, i andra hand byter mot en annan begagnad sak eller i sista hand köper nytt, växer fram.

I verkstäder, vävstugor, slöjdkaféer och på andra mötesplatser samlas människor runt slöjd i olika sammanhang. Här formas och diskuteras den slöjd vi har omkring oss idag, i ett allt mer urbant samhälle.

De material vi använder, ofta naturmaterial eller återbrukat material, väljs med omsorg. T.ex garn till en ylletröja som åldras vackert och tvättas varsamt. Efter långvarig användning hamnar den till slut på komposten utan att göra stora avtryck i naturen. Råvaran, ullen, produceras naturligt och skördas två gånger per år samtidigt som fåren håller landskapet öppet.

Slöjd i någon form finns i alla kulturer runt om i världen. Den kan hjälpa oss att förstå andra människor, en viktig funktion i ett mångkulturellt samhälle.