Hemslöjdens samlingar

Projekt Hemslöjdens samlingar i Skåne. Foto Skånes hemslöjdsförbund

Landets hemslöjdsföreningar har byggt upp unika samlingar med föremål. Där finns vävprover, korgar, vantar, smidesljusstakar, träskedar, keramikfat och mycket annat. Samlingarna speglar hemslöjdsföreningarnas egen produktion och ortstypisk slöjd. Samlingarna utgör en viktig del i hemslöjdens historia.

1996 började arbetet med att katalogisera och digitalisera hemslöjdsföreningarnas samlingar för att göra dem mer överskådliga och tillgängliga. Arbetet har skett lokalt och regionalt och samordnats av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Idag finns ca 45 000 föremål inlagda i en central databas, Hemslöjdens samlingar. I flera län finns en kopia av databasen med länets egen samling. Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar som numera förvaltar databasen.

Digitalt Museum

Hemslöjdens samlingar finns fr o m 2014 på ny digital plattform; Primus Nett som också används bl a av Skansen och Nordiska museet. Det betyder att delar av Hemslöjdens samlingar finns tillgängliga på Digitalt Museum.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster