Kulturella och kreativa näringar

Foto Ulf Huett

Enligt regleringsbrevet ska Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Nationell agenda

Samarbetsprojektet Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion startades 2013 mellan NFH, Konsthantverkscentrum, Svensk Form och Sveriges konsthantverkare och industriformgivare i syfte att gemensamt arbeta skapa bättre förutsättningar för näringsverksamhet inom slöjd, konsthantverk och småskalig design.

Agendan vill påverka insatser som underlättar för att företagande och skapande praktik ska fungera tillsammans. Den nationella agendan färdigställdes till årsskiftet 2015/2016. Projektet har finansierats av Tillväxtverket.

NFH publikationer

MU-avtalet

MU-avtaletPDF syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo.

Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller större sluten krets. Detta gäller även slöjd med verkshöjd.

MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering.

Från den 1 januari 2018 gäller nya tariffer i MU-avtalet. Se mer på Kulturrådets webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slöjdbusiness

Slöjdbusiness är en manual för dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business. Den är avsedd att svara på nyss ställda frågor och några till, men framför allt för att väcka intresset för att växla upp något som idag är småskaligt men med en större potential.

NFH publikationer

Slöjdarens företagsguide

Slöjdarens företagsguide togs fram 2012 som en guide för slöjdare som funderar på att starta eget företag.
Komma igång - slöjdarens företagsguidePDF

Verktyg - slöjdarens företagsguidePDF