Slöjdinkubator

Genom Slöjdinkubator kan unga hitta sitt unika verksamhetsområde och rustas för ett företagande eller yrkesliv med slöjd, design och hantverk.

Slöjdinkubator är utvecklad av Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, i syfte att stötta unga vuxna att etablera sig inom slöjd, design och hantverk. Slöjdinkubator är en metod för nyetablerade slöjdare, hantverkare eller designers att hitta sitt unika verksamhetsområde och börja bygga kreativa nätverk för ett hållbart företagande.

Slöjdinkubators pilotprojekt, en platsobunden inkubator för 10 deltagare med fyra träffar på fyra olika ställen i landet, genomfördes under 2013-2014. Träffarna innehöll inspirationsföreläsningar, workshops, affärskunskap och uppdrag från externa beställare.

Slöjdinkubatorns ambition har varit att låta deltagaren delta i en process som innebär både reflektion inåt för att hitta sina egna drivkrafter och utåt mot framtida avnämare och omvärlden.

En andra omgång av Slöjdinkubator genomfördes under 2016 på Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk i samarbete med NFH, Liu Malmsten och Handarbetets Vänners skola.

I guiden Slöjden är framtiden! sammanfattas pilotprojektet 2013-2014.

Med stöd av Ungas Innovationskraft finansierades en utredning av Slöjdinkubator författad av Nätverkstan. Rapporten heter Ta bort allt som inte är häst.

Är du intresserad av att veta mer om Slöjdinkubator? Hör gärna av dig!