Barn och unga

Calle stickar vid datorn. Foto Marie Fagerlind

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Barn och unga har länge varit ett prioriterat område för NFH och området är väl genomarbetat på så sätt att det finns utbildnings- och handledarmaterial. Det har genomförts årliga utbildningsdagar med inriktning barn och unga samt en lång rad av regionala utvecklingsprojekt vilka NFH varit medfinansiär till. Det finns ett väl utvecklat regionalt arbete riktat mot barn och unga.

Nationell utvecklare

Vid årsskiftet 2017/2018 begärde den nationella utvecklaren för barn och unga sex månaders tjänstledighet och återvände därefter inte till myndigheten. Då NFH har begränsade möjligheter att tillsätta nationella utvecklare har myndigheten historiskt alternerat fokusområdena och valde nu att istället fokusera på en nationell utvecklare för hållbarhet.

Genom bidragsgivning, seminarier och konferenser arbetar NFH för att stimulera barns och ungas intresse för hemslöjd, sprida slöjd- och metodkunskaper till pedagoger och skapa möjligheter för slöjd inom offentligt finansierade strukturer.

Området barn och unga är fortsatt prioriterat.

Slöjd för barn och unga

För barn och unga som vill slöjda på sin fritid finns slöjdverksamhet runt om i landet. Regionala hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar anordnar många aktiviteter ex. slöjdcaféer, korta kurser, läger, handledarutbildningar och öppna slöjdverkstäder.

 

Skrift för slöjdhandledare

Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden - en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.

Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna?

Du hittar också information om lagar, regler och förhållningssätt som kan vara bra att känna till så att de aktiviteter du planerar ska kunna bli säkra, kreativa och passa olika barn.

Barnen och hemslöjden är framtagen av Skånes hemslöjdsförbund och utgiven med stöd av NFH.

Skriften är gratis och du kan hämta den från Skånes hemslöjdsförbunds webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kursplan grundutbildning slöjdhandledare

Hemslöjdskonsulenter som arrangerar slöjdhandledarutbildningar använder kursplanen Grundutbildning slöjdhandledarePDF som riktlinje.

För mer information om utbildningstillfällen och -program, kontakta de regionala hemslöjdskonsulenterna.

Kursplanen är framtagen av NFH i samarbete med en arbetsgrupp regionala hemslöjdskonsulenter.