Länkar

Foto: Annkristin Hult

Svensk ull för en hållbar framtid 11-12 november

Under två dagar, den 11-12 november, arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län, Svenska Fåravelsförbundet, Ullkontoret, Ullförmedlingen och föreningen Ullvilja branschträffen" Svensk ull för en hållbar framtid" i Uppsala. De 120 deltagarna erbjöds föreläsningar och workshops på temat hur vi kan stärka ull- och fårnäringen runt svensk ull. Många aktiviteter och projekt är på gång, och mycket har hänt sedan Nfh arrangerade en första branschträff 2016. Allt fler större företag intresserar sig för en lokal råvara i sina produkter. Strävan är att ta hand om all ull – från den mest finfibriga mjuka till den ull som sorteras bort redan vid klippningen. På så sätt hoppas vi i Sverige på sikt kunna producera material till både mjuka tröjor och kroppsnära plagg men även stoppning, mattor, djurprodukter och gödselpellets.

Utöver ett tjugotal föreläsningar ingick även korta workshop-pass med diskussioner om hur vi gemensamt kan förbättra värdekedjan runt ullen, genom att förbättra bland annat insamling, certifiering/klassificering, marknadsföring och kompetensutveckling. Många förslag och idéer presenterades. Samordning, en form av branschorganisation/branschråd är önskvärt liksom kontakt med myndigheter och politiker. Ett flertal insatser diskuterades, och vi ser fram emot fortsatt dialog med berörda myndigheter.

Presentationer från programmet 11-12 november