Baltic Wool Cooperation

Gotlandsfårg Foto: Annkristin Hult

Samarbetet Baltic Wool Cooperation är ett samarbete mellan Estland, Polen och Sverige med syfte att bygga nätverk och inventera ullindustrier i Östersjöregionen. Målet är att skapa nya samarbeten inom ullnäringen.

Målet med inventeringen av ullnäringsföretag runt Östersjön är att samla information på en gemensam ”karta” för att underlätta och utveckla kontakter och samarbeten i området. Projektet Baltic Wool Cooperation är finansierat av Svenska Institutet och pågår till och med december 2021. Det drivs av Hushållningssällskapet på Gotland med Nämnden för hemslöjdsfrågor som samarbetspart.

Baltic Wool Conference 2021

Parallellt med BWC 2.0 (Baltic Wool Cooperation) pågår planering av den internationella konferensen Baltic Wool Conferencelänk till annan webbplats som planeras till oktober 2021. Konferensen är en mötesplats för företag inom ullnäringen, forskning, fåravelsföreningar och andra aktörer inom branschen. Syftet är nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och affärsutveckling kring den hållbara ullen.

Baltic Wool Conference 2020

På initativ av Nämnden för hemslöjdsfrågor genomfördes den första Baltic Wool Conference. På grund av den rådande pandemin genomfördes konferensen digitalt den 8–9 oktober 2020 med ett 80-tal deltagare från åtta länder. För värdskapet stod Hushållningssällskapet på Gotland, Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Konferensdagarna var uppdelade på två teman – Forskning och innovation samt Marknad och affärsmöjligheter. Föreläsarna, från bl.a. Sverige, Finland, Storbritannien, Polen och Estland, gav exempel på möjligheter och utmaningar med en fiber som blir allt mer eftertraktad. Inte enbart för tillverkning av garn utan även som stoppning, förpackningsmaterial och andra innovativa produkter. Om vi ska ta hand om all ull måste även de partier ull som är för skräpiga och smutsiga för att gå till textilproduktion användas till alternativa lösningar. I sammanfattningen nedan finns mer om programmet och föreläsarna.

Sammanfattning av Baltic Wool ConferencePDF 2020 (pdf)