Beviljade projekt 2021

2021 fick Nämnden för hemslöjdsfrågor en påfyllning av främjandeanslaget med 2 mkr till stöd för en bransch och ett kulturområde drabbat av pandemin. Den fördubblade projektbidragsbudgeten räckte till tre utlysningar av projekt som genomfördes under 2021.

Myller och mångfald - digital publikation projekt 2021

Nämnden för hemslöjdsfrågors tre utlysningar under 2021 blev sammanlagt 78 genomförda projekt innehållande hela den fantastiska bredd och det myller av traditioner och samtida uttryck som slöjd utgör. I presentationen medverkar även fem skribenter som ger sin syn på samtida slöjd:

  • Gunvor Guttorm
  • Gunilla Kindstrand
  • Jonatan Malm
  • Helena Hansson
  • Otto von Busch

Presentationen är sammanställd av projektens egna texter och bilder.
För helskärmsvisning, klicka på bilden

Utlysning 1: Projekt inom slöjd och hantverk 2021

Hösten 2020 gjordes NFHs ordinarie projektutlysning för genomförande under 2021.

Av 83 ansökningar beviljades 18 projekt.

Projekten är genomförda och redovisades 1 november 2021.

Utlysning 2: Vårutlysning 2021

NFHs vårutlysning var öppen 23 mars - 15 april 2021 och riktade sig till professionella utövare av slöjd och hantverk eller arbete och fördjupning inom immateriellt kulturarv. I utlysningen kunde endast 30 000 kr sökas till ett kortare projekt.

Av 154 ansökningarna beviljades 55 projekt.

Projekten är genomförda och redovisades 1 november 2021.

Utlysning 3: Slöjdkurator 2021

För att bidra till ämnesutveckling, vidga slöjdens infrastruktur samt öka möjligheterna för professionella utövare att verka utlysningen gjorde nämnden utlysningen Slöjdkurator 2021. Ett fast belopp om 100 000 kr kunde sökas för curatorsarbete.

Av 51 ansökningar beviljades 5 projekt.

Projekten är genomförda och redovisades 1 december 2021.