Beviljade projekt 2022

Under 2022 gjorde Nämnden för hemslöjdsfrågor två utlysningar om projektbidrag. Sammanlagt genomfördes 64 projekt under året.

Slöjd och kulturhantverk - slöjdprojekt 2022

En samlad presentation av samtliga genomförda projekt under 2022 finns i den digitala publikationen och består av projektägarnas egna texter och bilder.

För helskärmsläge, klicka på bilden.

Utlysning 1: Större projekt inför 2022

Under ansökningsperioden hösten 2021, för projekt att genomföras under 2022, inkom drygt 80 ansökningar in till ett sammanlagt belopp om drygt 7 mkr. Av dessa beslutade nämnden att bevilja 14 ansökningar som fick dela på drygt 1,6 mkr.

Samtliga projekt genomfördes och redovisades den 1 november 2022.

Utlysning 2: Vårutlysning 2022

I utlysningen kunde ett fast belopp om 30 000 kr, till ett mindre projekt eller en fördjupningsstudie sökas. Sammanlagt inkom 150 ansökningar och av dessa beviljades
50 ansökningar.

Av de beviljade projekten genomfördes 48 och redovisades den 15 oktober 2022.