2022 projekt: Slöjd och kulturhantverk

"Nämnden för hemslöjdsfrågor ska verka för en bred, välkomnande och inkluderande slöjd- och hantverkskultur där traditioner och kunskap värnas och där nya uttryck, grupper, kulturer och förhållningssätt välkomnas."

Ur Nämnden för hemslöjdsfrågors vision

(för helskärmsvisning - klicka på bilden)

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 64 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2022.

I arbetet med att nå myndighetens verksamhetsmål främjande av hemslöjd är utlysande av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt. Inom området hemslöjd ryms allt från immateriellt kulturarv till samtida slöjd, gerillaslöjd och minoriteter vilket gör att området är både brett och vitalt.

Presentationen är sammanställd av projektägarnas egna texter och bilder. Vill du veta mer om något projekt är du välkommen att kontakta Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli info[a]nfh.se