PROJEKTANSÖKAN INFÖR 2022

Webbformulär för ansökan om projektbidrag inför 2022

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda ansökan i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Ansökningsperioden pågår mellan 30 aug - 15 okt 2021.

Länk till hjälpblankett i pdf - endast arbetsmaterial Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag är den 15 okt 2021

40

Projektansökan avser * (obligatorisk)
Projektansökan avserFylls i om projektet är flerårigt. Hur många år avser projektet? Vilket år avser denna ansökan (om du har fått beviljat/sökt tidigare).
1. UPPGIFTER OM SÖKANDE2. PROJEKTBESKRIVNING

Beskriv kort projektets syfte och tänkta mål, metod och aktiviteter. Skriv så sammanfattningen lyfter innehållet och det som är viktigast i projektet. Sammanfattningen måste kunna läsas fristående då den kommer användas i beredningsarbetet.

Ge en kort bakgrund till hur projektet skiljer sig från det som redan görs inom området.
3. PROJEKTPLAN

Beskriv på vilket sätt projektet kan främja utveckling inom slöjd- och hantverksområdet, om ni t ex kommer att arbeta med nya metoder, material eller tekniker. Det kan också handla om att ni kommer att initiera samarbete med någon organisation eller konstellation som ni inte samarbetat med tidigare.

Beskriv vilket mål ni siktar mot, vilka resultat ni förväntar er och hur projektet kan bidra till t ex likabehandling, tillgänglighet och mångfald.

Beskriv hur ni ska arbeta för att uppnå projektets mål och om ni kommer att använda någon särskild metod. Gör en tidplan baserad på projektets viktigaste aktiviteter.

Beskriv hur projektets resultat ska tas till vara och spridas till andra och vilka kanaler som kommer att användas.
4. EKONOMI
4.1 Budget sammanfattning
Ange projektets kostnader och intäkter. För projektets kostnader är raderna indelad efter kontogrupperna i Kontoplan BAS 2020.
De budgeterade kostnaderna ska motsvara intäkterna som tas upp så att beloppen balanserar (summan av kostnader - intäkter ska bli lika med 0 kr). Ta även upp övrig finansiering utöver sökt bidrag från NFH.
Kostnader
Specificera de kostnader som avser projektet

Specificera kostnader rad 1 (kontogrupp 40-49)

Kostnader rad 1

Specificera kostnader rad 2 (kontogrupp 50-59)

Kostnader rad 2

Specificera kostnader rad 3 (kontogrupp 60-69)

Kostnader rad 3

Specificera kostnader rad 4 (kontogrupp 70-79)

Kostnader rad 4
Summan av kostnader ska balanseras mot intäkterna (summan av intäkterna - kostnaderna ska bli 0 kr)

Intäkter
Specificera de intäkter som avser projektet. Ange på rad 1 som specificering "Sökt bidrag NFH"

Sökt bidrag från NFH

Intäkter rad 1

Specificera intäkter rad 2

Intäkter rad 2

Specificera intäkter rad 3, fyll även i punkt 4.2

Intäkter rad 3

Specificera intäkter rad 4, fyll även i punkt 4.2

Intäkter rad 4
Summan av intäkterna ska balanseras mot kostnaderna (summan av intäkterna - kostnaderna ska bli 0 kr)


Redogör för den medfinansiering som sökts eller redan beviljats och/eller eventuella samarbetsparter. Vid ansökan över 100 000 kr krävs medfinansiering.

Om projektet är flerårigt, redogör för hela projektets ekonomiska omfattning.
5. ÖVRIGT

Här kan du skriva personer, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor som har med projektansökan att göra eller visar tidigare genomförda projekt.
Information
När ansökan skickas in kommer en kopia av ansökan som en pdf via e-post till den som angetts som projektledare.
OBS! Om du inte får en bekräftelse på inskickad ansökan inom 15 min via e-post så kontakta info@nfh.se så säkerställer vi att ansökan har kommit fram.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här