Redovisade projekt 2016

Här kan du läsa mer om de projekt som genomförts under 2016. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer. Vi har också länkat till de aktuella sidor som projektet använt för spridning.

Foto Fredrik Sederholm

Project Precious Trash -
50 000 kr

Projektägare: Johanna Törnqvist, NFH diarienr 2015-054

"Project Precious Trash är ett projekt som går ut på att väcka tankar kring kläder och konsumtion. Det är ett projekt som vill lyfta slöjdens förmåga att skapa tillfredsställelse av att göra själv, samt vikten av att behålla oss människor som självständiga och oberoende individer som kan använda både våra hjärnor och våra händer till att klara oss själva.

Det nyskapande är framförallt att slöjden och hantverket varit i fokus, eftersom det är handarbetet som har skapat värdet i utställningen, när materialet saknat värde. Samt att återbruket har lyfts till en annan nivå rent hantverksmässigt.

De frågor, bilder och diskussioner som väcks i filmen och resten av utställningen har lämnat spår. Flera av besökarna har gått därifrån med nya tankar kring slöjd, återbruk, kreativitet, materialens värde och konsumtion. Samt att budskapet nått fram utan pekpinnar, vilket också har varit mitt mål."

I november 2016 vann projektet Svensk Forms DESIGN S i kategorin hantverk/konsthantverk.

www.johannatornqvist.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Foto Lina Sofia Lundin

Text

Svart Naturligtvis/Black Naturally - 50 000 kr

Projektägare: Firma Lina Lundin, NFH diarienr 2015-073

"I projektet har jag arbetat med att göra en standardisering av textilfärgning baserad på ekollon och järn. Innan starten hade jag fått färger i en skala från grå, lila till svart och ville nu göra standardrecept för de olika färgtonerna med syftet att kunna färga in en större mängd textilt material med samma reslutat i fler omgångar. Eftersom även olika material ger skilda färgresultat har jag jämfört hur de skiljer sig i ljushärdighet, värme, pH-känslighet och tvätt.

Projektet undersöker hur en gammal infärgningsteknik som växtfärgning åter kan komma att bli användbar inom lågskalig textil produktion. Målet var att på sikt att kunna använda denna färgmetod för att färga in både beklädnadstyger och textil till konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.

Slutsatserna är att färgmetoden är tillräckligt bra för att användas i både textil och konstnärlig produktion."

www.linasofialundin.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Foto Fiber Art Sweden

Arvbetagelse - 50 000 kr

Projektägare: Fiber Art Sweden, NFH diarienr 2015-075

Syftet under projektperioden 2016 var att kritiskt granska “vårt” textila kulturarv genom konstnärlig praktik och reflektion. Vi har genom konstnärliga processer belyst och utvecklat synen på det textila kulturarvet och främjat en fördjupad kunskap kring textila tekniker och traditioner. En annan viktig del har varit att öka tillgängligheten av det textila kulturarvet genom utställning på Dalarnas museum och genom en publikation.

Utställning på Dalarnas museum, maj-sep 2016:

  • Tre olika gemensamma gestaltningar/installationer byggdes upp i konsthallens salar. Objekt från museets samlingar samverkade i en av installationerna.
  • Individuella verk visades. Verken är framtagna efter erfarenheter som erhållits i samband med studier av textila samlingar och tankar kring kulturarv.

Publikation, utgivning jan 2017:

  • Beskrivning i ord och bild av projektets faser.
  • Reflekterande texter kring personliga ingångar till textilt kulturarv.
  • Transkriberade samtal och diskussioner kring projektet.

Att konstnärligt utforska vad ett "kulturarv" innebär och hur det konstruerats, ökar förståelsen till både vår historia och vår samtid."

Fiber Art Sweden Länk till annan webbplats.


Foto Sofia Ricklund Lidgren

Feministisk research i Duodji -
50 000 kr

Projektägare: Sofia Ricklund Lidgren, NFH diarienr 2015-077

"Det nyskapande i projektet är belysandet av den mekanik som slöjden har; som är till för att skydda sin egen tradition. Det vill säga att slöjden helst ska hållas historiskt korrekt.

Gränserna kring duodji upprätthålls genom att till exempel koda slöjden i ett binärt könssystem samt göra etniska gränsdragningar och kontrollera historieskrivningen.

Den samiska slöjdstiftelsen Sámi Duodji är en viktig samisk institution som dokumenterar samtidens duodji men kontrollerar även vad som skrivs in i historien eller inte. Mitt projekt belyste gränslandet för duodji."

 

Ta i hand - 300 000 kr

Projektägare: SV Västra Götaland, NFH diarienr 2015-081

Ta i hand är ett slöjd- och integrationsprojekt i Västra Götaland som handlar om att skapa möten och gemenskap genom att slöjda och handarbeta tillsammans.

”Vi vill att människor som vanligtvis inte möts träffar varandra. Det är ju så mycket lättare att förstå att vi har mycket gemensamt när vi samlas kring ett gemensamt intresse. I handarbetet finns också möjlighet att visa, lära ut och lära sig, utan att vi nödvändigtvis talar samma språk.

Överlag kan sägas att vi kommit i kontakt med människor från olika generationer, med olika bakgrund och från olika platser i världen. Och viktigast: dessa människor har kommit i kontakt med varandra. Därigenom når vi ett mer integrerat samhälle.

Tack vare Ta i hands verksamhet möter våra samarbetsorganisationer nya målgrupper. Och fler av oss som lever i Sverige idag får reda på vilket utbud och vilka möjligheter som finns, exempelvis inom folkbildningssfären och inom det organiserade hemslöjdsområdet. Alla parter har något att erbjuda och något att vinna i detta. Vi ser att det fungerar."

Ta i hand var ett samverkansprojekt som drev inom Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Västarvet/Slöjd i Väst och Svensk Form Väst.


Foto FORMA

FORMA formgivning som integration - 115 000 kr

Projektägare: Centralasiengrupperna, NFH diarienr 2015-053

Initialt beviljades projektet 230 000 kr från NFH, men på grund av möjlighet till annan finansiering halverades beloppet under sommaren 2016.

"De tre övergripande målen vi har med Forma är att

  • förmedla hantverkskunskap och uppmuntra till skapande med händerna
  • knyta vänskapsband som överbryggar samhälleliga gränsdragningar och barriärer
  • ta deltagarna till kulturområden och platser de annars aldrig skulle komma till

De två första punkterna sker i hög grad vid varje Forma-aktivitet medan den tredje punkten av naturlig skäl sker mer selektivt beroende på aktivitetsform.

Under projekttiden har vi etableratett projektkontor på Stenkrossen i Lund. Stenkrossen är en form av kultur- och projekthus “en kontaktyta för projekt och evenemang inom kultur, innovation och hållbarhet.”

Att Forma har fått en fast plats i detta utmärkta sammanhang har varit viktig faktor för kollektivets utveckling. Utöver att fungera som kontor, blir denna bas en naturlig mötespunkt,utrymme att förvara projekt, material och verktyg och en plats att hålla miniutställningar.

Forma har en bred definition om vad slöjd och skapande innebär och vem som är dess utövare. Formas tydligaste bidrag till slöjdscenen är att just verka till en breddning av begreppet.

På sikt jobbar vi mot att Formas mångbottnade sammansättning kan vara med till att inspirera och skapa nya konstnärliga uttryck. Men där är vi inte ännu."

www.skaparkollektivetforma.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto Skånes hemslöjdsförbund

Framtiden för hemslöjdens samlingar Skåne - 200 000 kr

Projektägare: Skånes hemslöjdsförbund, NFH diarienr 2013-092

Detta fleråriga projekt har beviljats bidrag från NFH även 2014 (400 000 kr) och 2015 (300 000 kr).

"Vi ville skapa intresse för och öka trafiken till Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. För att nå ut till målgrupp yngre människor med intresse för handgjort skapande, DIY och en hållbar livsstil via sociala medier, vände vi oss till en ny och oväntad samarbetspart Fine Little Day.

Idén var att ge ett par formgivare i uppdrag att bildmässigt tolka föremål, mönster, uttryck från Hemslöjdens samlingar. Deras arbetsprocess skulle dokumenteras fortlöpande för att under resans gång och delas främst på Instagram. Den dokumenterade processen, skulle framhålla Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum, och förstärka föreställningen om dem som värdefull kunskapsbank och inspirationskälla.

PrimusNett/DigitaltMuseum är en plattform med stora möjligheter. Vår erfarenhet är att DM kan vara en resurs för kunskapsförmedling och inspiration, att våra samlingarna väcker intresse i omvärlden och att man via sociala medier kan nå nya målgrupper om tilltalet är det rätta.

Skånes har tre deldatabaser i Hemslöjdens samlingar (HS) - Stiftelsen Skånsk Hemslöjd (SSH) Östra Skånes hemslöjdsförenings (ÖSH) arkiv och den nytillkomna Skånes hemslöjdsförbund (SHF). I november 2016 innehåller de totalt 7471 poster varav 3174 är publicerade på DM. Antalet registrerade objekt uppgår till 9640 st."

www.hemslojdeniskane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto Aia Jüdes

Next Level Craft on tour -
175 000 kr

Projektägare: Firma Aia Jüdes, NFH diarienr 2015-085

"Utställningen Next Level Craft visades med stor framgång på Svenska ambassaden i Washington DC 9 mars-25 april 2016.

Utställningen har på ett helt nytt sätt satt slöjd och hantverk på kartan riktar sig till barn och unga vuxna och skapar gränsöverskridande möten mellan olika världar och generationer, från glesbygd till storstad. Med utgångspunkt i våra nordiska slöjdtraditioner och rika natur berättas en annorlunda och inkluderande slöjdsaga som genomsyras av nyfikenhet, hållbarhet och mångfald. Med humor och stort hjärta tar NLC pulsen på samtiden och lyfter fram magin och glädjen i handens skaparkraft.

Det finns ett stort intresse för och längtan efter handgjorda uttryck i vår samtid. Att man inte ska vara rädd för att tänka brett och prova nya, annorlunda grepp. Att man inte ska underskatta en utställning gjord för barn och unga, den kan göra avtryck även i den "vuxna världen"."

Next Level Craft on tour beviljades för 2016 också 325 000 kr, pengar som återbetalats till NFH från ett annat projekt.

Under 2014, kulturhuvudstadsåret i Umeå, beviljades Västerbottens hemslöjdsförening 500 000 kr för att tillsammans med de fyra norrlänen genomföra en större slöjdmanifestation där Next Level Craft ingick. Utställningen visades i Umeå, Östersund, Härnösand och Jokkmokk under 2014-2015.

Expansions of Homecraft - 75 000 kr

Projektägare: Konsthall C, NFH diarienr 2015-087

"The purpose of the project was through a symposium to unpick how home craft, with its connection to historic practices and folk traditions, often has made it an easy prey to be co-opted by right-wing and nationalist politics as an anchor point for ‘true’ examples of national identity. Our aim was to explore this issue through a series of presentations that threw lights on the craft relation to the politics of the home, racism and gendered devision of labour.

The symposium (Hemmet i Hemslöjden) was held at Konsthall C on the 11 June 2016 and invited: Hildur Hakonarsdottir, Silvia Federici, Toncirkeln (Shida Shahabi & Anna Sóley Tryggvadóttir) and Temi Odumosu to expand notes and unpack the topic through their previous research into the politics of home and craft as well as their first hand experience of political organisation."

www.konsthallc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Allt om björken (Betula Totum) - 50 000 kr

Projektägare: Slöjd i Väst/Västarvet, NFH diarienr 2015-071

"Projektet syftade till att undersöka metoder för att jobba med slöjd och statens kulturåds bidrag Skapande Skola. I projektet utvecklades en metod för att på ett kostnadseffektivt, men ändå kvalitetsmässigt vis ta emot många skolelever och ge dem en slöjdupplevelse. Det här sättet att jobba kan möjligen skapa en större möjlighet att få till fler Skapande Skola-projekt med slöjdtema. Det tvärvetenskapliga förhållningssättet där man in konceptet Spelet om Björken får möta björken ur både ett naturvetenskapligt vis och genom slöjdande kännas också som ett nytt och spännande grepp att utveckla ytterligare.

Projektets direkta resultat är det pedagogiska konceptet Spelet om Björken och dess genomförande på Borås Museum våren 2016. Drygt 400 barn och lärare fick ta del av upplevelsen i en eller annan form och hela projektet var mycket uppskattat."

Slöjd i Väst beviljades år 2015 också 50 000 kr till förstudien "Ur björk, hållbarhet för skola".

Foto Slöjdcraft Form Design Center


Slöjdcraft - 105 000 kr

Projektägare: Form/Design Center, NFH diarienr 2014-072

"Projektet Slöjdcraft har genomförts under perioden september 2016 - mars 2017. Under tiden har fem klasser från tre skolor i Skåne: Bäckaskolan i Trelleborg, Midgårdsskolan i Röstånga och
Skanör Falsterbos Montessoriskola genomfört varsin workshop på Form/Design Center där projektet presenterades och uppgiften att skapa en egen värld gavs och påbörjades. Därefter har klasserna arbetat vidare med fysiska objekt under slöjdlektionerna och i vissa fall med texter under svenskalektioner. Pedagog och projektledare fråm Form/Design Center har besök vardera klass vid två tillfällen; i december resp februari, för att upprätthålla och fördjupa redan etablerad kontakt med eleverna samt inspirera dem och berätta om de övriga skolornas arbeten och om arbetet med den planerade gemensamma utställningen.

Bilder på elevernas arbeteten har fortlöpande presenterats på projektets blogg och Instagram.

Under andra veckan i mars lämnades elevernas alster och berättelser in till Form/Design Center och själva utställningen byggdes upp. Vernissagen skedde i form av att eleverna presenterade sina respektive bidrag och diskuterade de andra elevernas idéer och projekt. Resultatet i form av utställning och arbete både på skolorna och under den inledande workshoppen upplevdes av både elever och lärare i de allra flesta fall som positivt och inspirerande. Arbetet med den digitala närvaron har inte fått samma gehör."

 

Bidrag till slöjdaktiviteter för välkomnande av flyktingar och asylsökande 2016

Slöjdföreningen Jordhammar. Vävkurs kombinerat med språkträning vid Svenshögens asylboende.

Under 2016 gjorde NFH en extra utlysning om 150 000 kr riktad till ideella föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter för flyktingar och nyanlända i Sverige.

Sammanlagt skickades 28 ansökningar in till ett sammanlagt värde av 355 000 kr. 14 ansökningar beviljades, sammanlagt 150 000 kr.

Ansökningarna bereddes av NFHs kansli och beslut fattades på delegation av nämndens ordförande. Beviljade bidrag utbetalades i juni och bidragen redovisades i december 2016.

Blekinge läns hemslöjdsförening – 10 000 kr
Slöjdträffar i Slöjdhuset i Ronneby. Bidraget använts till transporter och material. 21 möten under hösten 2016.

Bygden bryr sig Svärdsjö – 10 000 kr
Tovningsaktivitet 4 augusti 2016 på asylboendet Top Lugnet i Falun, ca 50 deltagare. Tovningsaktivitet 30 oktober i Svärdsjö, ca 15 deltagare - barn och kvinnor.

Fjugesta Vävstuga – 10 000 kr
Studiecirkel i vävning tillsammans med Lekebergs kommun. Nyanlända kvinnor har vävt, broderat och gjort annat hantverk. .

Folkuniversitetet kursverksamhet Alingsås – 10 000 kr
Sykurs för män och kvinnor från Eritrea, Albanien och Serbien. Bidraget användes till inköp av två symaskiner, saxar, tråd och andra tillbehör.

Hej Främling! – 10 000 kr
Girls Club på asylboendet Grytan utanför Östersund. Volontärer handleder i sömnad och handarbete. Träffar varje söndag med 30-50 deltagare. Aktiviteten riktad mot kvinnor och barn.

Internationella Qvinnoföreningen i Karlstad – 10 000 kr
Fem eftermiddagar med sömnad, broderi, stickning, virkning. Deltagare 8-10 kvinnor per gång.

Slöjdföreningen Jordhammar – 10 000 kr
Vävkurs kombinerat med språkträning vid Svenshögens asylboende. Nio träffar med 10 deltagare, endast kvinnor. Verksamheten fortsätter under 2017. Bidraget användes till inköp av material och transporter.

Mora Hemslöjdens Vänner – 10 000 kr
Aktiviteter på asylboendet Gesunda utanför Mora en gång i veckan. Slöjdcaféer två lördagar/månad på Kulturhuset i Mora. De som bor på asylboendet erbjuds skjuts. Till Kulturhuset kommer 8-15 kvinnor, en del tillsammans med sina barn. Förutom träffarna på Kulturhuset har föreningen slöjdcafé varje torsdagskväll i föreningslokalen.

TextilStudio Vilshult – 15 000 kr
Under hösten Internationell Slöjdverkstad med åtta träffar, utflykter och aktiviteter. Bland annat resa till konstparken Wanås med guidning. Deltagare mellan 3-25 st, blandat barn, vuxna, män och kvinnor.

Ångermanlands läns hemslöjdsförening – 10 000 kr
Samlingspunkten är en social mötesplats i Härnösand för asylsökande som väntar på besked. Medlemmar från hemslöjdsföreningen har under hösten vid 2 tillfällen/månad besökt Samlingspunkten för att slöjda den dag då verksamheten endast är öppen för kvinnor. Bidraget har använts till inköp av symaskin och material.

Ängelholms hemslöjdsgille – 10 000 kr
Slöjdaktiviteter riktade till asylsökande, medlemmar och allmänhet. Sex träffar under hösten med 12-25 deltagare. Bidraget har använts till lokalhyra, material, transporter och fika.

Rädda Barnen Lycksele – 10 000 kr
Ej genomfört, bidraget återbetalat nov -16

Från hand till hand, Junusuando – 10 000 kr
Ej redovisat

Studieförbundet Vuxenskolan Jokkmokk – 15 000 kr
Ej redovisat