Redovisade projekt 2019

Här kan du läsa om de projekt som genomförts under 2019. De kortfattade beskrivningarna av projektens resultat och effekter är hämtade från redovisningarna. Kontakta gärna projektägaren om du vill veta mer.

Romskt hantverk igår, idag, imorgon år 3 – 300 000 kr
Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö, NFH 2018-58

I projektet har vi verkat för att re-vitalisera det romska hantverket dels genom att synligggöra det romska hantverket för en bred publik samt möjliggöra utövandet av det romska hantverket genom utbildning av romska ungdomar. Projektet har ur en större grupp vaskat fram en kärngrupp bestående av 10 romska ungdomar som genomfört workshops i silversmide i samverkan med Skånes Hemslöjdsförbund samt även påbörjat workshops i olika material för yngre romska barn i samverkan med Skånes Hemslöjdsförbund. Inom projektet har även en vandringsutställning påbörjat sin vandring och ställts ut på Regionmuseet Kristianstad, Hälsinglands museum samt Stadsarkivet i Malmö. Boken om romska smycken har distribuerats till besökare till utställningen samt till 287 skolbibliotek.

Workshops har skett under våren samt hösten med fokus på olika material (yngre barn) samt silversmide (ungdomar). Tidsplan och innehåll i workshops har tagits fram i samverkan med Skånes Hemslöjdsförbund. Projektet har även uppmärksammats i olika sammanhang bl.a. på konsulentkonferens i Landskrona och på TV3:s nya serie ”Pantbanken”.

 

Hemslöjd Humaniora - 100 000 kr
Projektägare: Region Jönköping, NFH- 2018-113

"Hemslöjd Humaniora har byggt upp och skapat en ny plattform med nya ingångar för hemslöjd inom området humaniora och humanvetenskap där det handgjorda alltid spelar en roll. Med egna produktioner, publika samtal, poddar och film samt andras material av liknande värde så har det skapats ett tillgängligt bibliotek på Youtube, Soundcloud och Facebook som tjänar till utvidgad kunskap, påverkan av synsätt och en rikare bild av handens görande, dess värde och betydelse i en rik flora av olika sammanhang. Det har blivit en sammanhållen helhet som växer över tid och som finns tillgängligt. Statistiken på interaktion visar på ett stort intresse och engagemang samt att projektet lyckats förmedlat en berikande bild där det handgjorda har plats i många olika sammanhang. Vi har nått nya målgrupper exempelvis vad gäller, intresseområden, nya svenskar och även från utlandet som vi aldrig sett förut. Det har också skapats ”spin offs” genom föredrag, att projektet fått utrymme på andra plattformar och att projektet har genererat andra produktioner som exempelvis de två specialprogrammen om hemslöjd på Sveriges radio P1 som sändes ett flertal gånger över sommarhalvåret. Vi förändrar möjligheterna för hemslöjdens olika framtider.

”De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd kan förstå på något annat sätt.”

Hemslöjd Humaniora på Soundcloud Länk till annan webbplats.

 

Rosa Taikon, romsk konstnär och inspiratör - 100 000 kr
Projektägare: Hälsinglands museum, NFH 2018-77

Hälsinglands museum fick under 2017 en donation bestående av silversmeden Rosa Taikons verkstad. I detta projekt har materialet arkivlagts och upptagits i museets samlingar, samtidigt som Taikons konstnärliga gärning beforskats. Taikons konstnärliga gärning är helt unik både nationellt som globalt men är tidigare helt obeforskad. Projektets resultat ska lägga grund till en basutställning på Hälsinglands museum.

Hälsinglands museum Rosa Taikons samling Länk till annan webbplats.

 

Hantverksfilmfestival – 100 000 kr
Leksands folkhögskola, NFH 2018-79

Den första Hantverksfilmfestivalen i Leksand blev uppskattad av alla besökare och alla som deltog i arbetet. Konceptet med öppna verkstäder på Leksands folkhögskola och Sätergläntan samt två skomakarlärlingar och en tapetserarlärling från YH-utbildningen Hantverkslärling på plats i samband med att vi visade högkvalitativ kortfilm om och med hantverk fungerade mycket bra. Kombinationen att få se filmer om och med hantverk fungerade mycket bra. Kombinationen att få se filmer om och med hantverk i samband med möjligheten att få träffa utövare och få prova på själv förstärkte upplevelsen och förståelsen för vad hantverk är. Totalt var det ca 120 personer som såg filmerna och många av dem passade på att träffa studerande och lärare i verkstäderna. Flera av dem som kom åkte med gratisbussen vi erbjöd från Stockholm. Ett av målen med festivalen är att nå nya grupper, framför allt unga eller personer med en bakgrund där hantverk, slöjd och design inte funnits som en naturlig de. Vi har lyckats nå några, men här finns mer arbete att göra för att nå ännu fler till kommande festivaler.

Hantverksfilmfestival i Leksand, FB-sida Länk till annan webbplats.

 

Kurslokal Årosjokk - 100 000 kr
ohan Labba Duodji, NFH 2018-44

I projektet har jag byggt ut ett äldre fritidshus som jag fått i arv, byggt ut och byggt om det till en duodji-verkstad. Med separat maskinrum, arbetsrum, rum för spånsug, materialrum och en kontorsdel. Tanken är att skaffa en verkstad som är tillräckligt stor för kortkurser i duodj, men även för att kunna ha lärlingar framöver. Utbyggnaden av själva verkstaden är helt färdig hösten 2019. Det som just nu är kvar är att köpa in inventarier och maskiner. Lokalen ska förhoppningsvis vara helt funktionell lagom till våren 2020.

Nils Johan Labba Länk till annan webbplats.

 

Mönstra näver - 98 500 kr
Projektägare: Kerstin Sylwan Enskild Firma, NFH 2018-59

Näver har använts under tusentals år i Norden. Det är slitstarkt, fukttåligt, antibakteriellt och vackert.

Vi vill förena det traditionella kulturarvet i näverslöjd med nya mönstertekniker och estetiska uttryck för att vidareutveckla hantverket och nå nya målgrupper.

Marmorering har traditionellt använts för papper och bokomslag. I samarbete med Kvarnbyns handpappersbruk och näverslöjdare Arja Bäckström anpassar vi tekniken till näver. Resultatet blir användbart för alla som är intresserade av att arbeta med näver. Genom vårt engagemang hoppas vi att intresset för materialet ökar samt att det leder till en föryngring av utövare och ökad tillgång till svensk näver.

Totalt gav arbetet drygt hundra provbitar i näver som dokumenterats noggrant med anteckningar om genomförande och resultat. Att experimentera med nya tekniker och mönsterbildningar är en pågående process som hela tiden väcker nya frågor. Det som fungerade bäst var marmoreringsfärger i vattenbad blandat med trälim. Limmet gjorde att det gick att få kontroll på mönstret samtidigt som det fäste på ytan. En annan framgång var tapetklister i tunn blandning som penslades direkt på nävret. Sedan droppades oljefärg på som spred sig i vackra mönster och gav en matt yta. Linoljeblandningar och äggoljetempera fungerade sämre då de inte gav distinkta marmorerade mönster. Däremot kunde de användas på andra sätt för att skapa mönster och gav fina ytor på trä. Vattenbad med marmoreringsfärger i olja gav fina mönster med det uppstod luftbubblor på ytan. Kammade mönster var fint att göra direkt på nävret då färgen var våt men fungerade sämre att göra i badet.

Vårt arbete kommer fortsätta även efter projekttiden och vi ser detta som en startpunkt. Vi håller gärna workshops och kurser för att sprida och utveckla vårt arbete. Intresset för näver ökar och marmorering ligger i tiden. Nästa steg är att skapa produkter där mönstringen kan användas och kommer till sin rätt.

Vårt viktigaste resultat finns sammanställt i PDF:en Mönstra näver - experiment med marmorering av näver Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster..


Kerstin Sylwan Enskild Firma och Sara Danielsson Designstories


Frodvuxet slöjdgalleri - 90 000 kr
Projektägare: Niklas Karlsson, ahardslojdlife Länk till annan webbplats., NFH diarienr 2018-96

Slöjd tål inte påslag. Hur möter vi det? - är projektets stora frågeställning.

Frodvuxet slöjdgalleri har under sommaren 2019 visat nyproducerad slöjd av Niklas Karlsson och Daniel Lundberg på två olika platser, Designcentrum i Östersund och Galleri Kocksgatan 34 i Stockholm. Pop-up utställningen har pågått en vecka på varje plats. Pop-up galleriet har drivits av slöjdarna själva och har samtidigt varit som en sorts verkstad, där slöjd har skapats på plats. Det har visat sig att det kan vara ett bra sätt att sälja sin slöjd då det har varit bra intresse och allmänheten har hittat till slöjden. Försäljningsmässigt har det gått bra. Vi är övertygade om att det behövs exponeringsytor för slöjden, men det har också varit motgångar och svårt för två enskilda slöjdare att ta den tid som krävs att leta lokaler mm. Här finns kanske en uppgift för de olika slöjdorganisationer som stödjer den näringsinriktade slöjden, att åstadkomma dessa exponeringsytor och göra denna typ av försäljning och exponering mer tillgänglig. Projektet har lett till att vi som slöjdare har fått utforska hur vi ska sälja vår slöjd. Det har lett till att vi fått fler ideér och vi kommer fortsätta diskutera dessa frågor med slöjdutvecklare, regionerna, museer mfl lokala och regionala samarbetsparter och aktörer.


Weave of the Month Club - 78 500 kr
Projektägare: Arianna E Funk Textiles, NFH 2018-107

Genom en modern digital portal sprider Weave of the Month Club svenska vävtraditioner till hela världen. Varje månad får medlemmarna tillgång till en ny vävnota, bilder, och inspiration till ett projekt som är inspirerad av våra vävtraditioner men designad för dagens behov, på svenska och engelska men på "det svenska sättet". De som väljer ett "analogt" medlemskap får även ett handvävt prov och en garnkarta skickat till brevlådan. Stöd från NFH möjliggjorde att garnet och material jag använde till projekten i år var nästan uteslutande från mindre skandinaviska garnproducenter, som jag fick mycket bättre kontakt med än tidigare. Kommunikation och utseende på webbsidan, material rörande analoga medlemskap samt emballaget blev mycket mera professionella och designmässiga. En av de mest spännande effekterna av Weave of the Month Club 2019 är att det blir ett underlag för och viktigt erfarenhet bakom boken "Att väva" som jag skriver med kollegan Miriam Parkman för Natur och Kultur. Projektet fick uppmärksamhet i flera olika kanaler, inklusive nya (fast textilrelaterade) källor som Selvedge Magazine blog, The WEAVE podcast, och Handwoven Magazine.

Målet att sprida svenska vävtraditioner till nya publik och marknader har fått en välrotad grund i årets upplaga av Weave of the Month Club. Projektet bjuder på ett nytt sätt att konsumera information och kunskap om svensk vävning, och uppmanar till personlig engagemang i det fysiska upplevelsen av att väva på svenska--på ens eget sätt.

Weave of the Month Club Länk till annan webbplats.


Hemslöjdens historia - 75 000 kr
Projektägare: Mia Lindgren Enskild Firma, NFH 2018-90

Hemslöjdens historia är en porträttpodd som sätter fokus på personer som bidragit till att det idag är enkelt att utöva slöjd och hemslöjd.

Hemslöjdsrörelsen består och har bestått av människor som tagit beslut, gjort val, haft vänskapsband, legat i konflikter med varandra och haft starka drivkrafter. Utvecklingen av Hemslöjden från sent 1800-talet fram till idag bygger på dessa människor. Men vilka var de? Vad drev dem, vad ville de uppnå och vilka spår av dem kan vi se i dagens hemslöjd?

Genom att intervjua några av dessa personer har vi fått ta del av personliga berättelser som satts in i större sammanhang vilket har fått oss att förstå mer av fältet, dess ideologi, konfliktzoner och praktik. Vi hoppas att Hemslöjdens historia kommer att bidra till ett djupare intresse för utvecklingen av fältet. Via poddmediet kan en på ett lättillgängligt sätt ta del av denna folkrörelses historia.

Under intervjuerna har vi flera gånger berört ämnen som inte är beforskade och som vi inte har tillräckligt underlag för att prata om. Genom att beskriva vad vi inte vet kan dessa avsnitt läsas som en brist i forskning och fördjupade studier i hemslöjd. En avslutande fråga som vi ställt till dem som vi har intervjuat är vad de ser för behov av vidare forskning inom hemslöjdsfältet. Svaren som de levererar är en guldgruva för dem som söker forsknings- eller uppsatsämnen, eller de som vill göra egna studier av området.

Hemslöjdens historia är ett sätt att fylla hemslöjdsfältet med reflekterande samtal och personliga berättelser från arbets- och föreningsliv på 18- 19- och 2000-talet.

De första avsnitten i Hemslöjdens historia kommer publiceras vintern 2019.

Hemslöjdens historia, podcast Länk till annan webbplats.

Länk till artikel Ny podcast om hemslöjdens historia


Med manlig blick… - 75 000 kr
Projektägare: Slöjd Stockholm - Stockholms länsmuseum, NFH 2018-117

Inom Slöjd Stockholms verksamhet ser vi en tydlig snedfördelning avseende kön med en majoritet kvinnliga deltagare. Filmprojektet ”Med manlig blick…” syftar till att lyfta frågor som rör manlighet och slöjd i ett samarbete mellan oss och dokumentärfilmarna Agnes Wentzel Blank och Rikard Nilsson.

Vi valde att söka medverkande till filmerna genom våra digitala kanaler och fick totalt in 18 kandidater. Vid ett urvalsmöte där olika alternativa filmberättelser diskuterades fastnade vi för idén om att skapa en sammanknuten berättelse i tre delar. Filmserien skulle börja med en man som spinner, fortsätta med en som väver och avslutas med en man som syr för att skapa en röd tråd. För att - bildligt talat - gå från nystan till färdigt plagg. Vi valde därför ut kandidater för projektet i relation till den övergripande berättelsen.

Vår uppfattning är att en diskussion om manlighet och slöjd sällan hörs eller ses i filmer om textilhantverk. I filmerna har vi blandat ett traditionellt porträtt av slöjdare med ett framåtsträvande diskussion kring genus. En förhoppning är att det kan öppna för samtal mellan de som riktar kritik mot att män håller på med textilslöjd och de som möts av kritiken. Vi har valt att porträttera själva slöjden i filmerna på en relativt grundläggande nivå där vi undvikit att använda för många ord som är okända för en nybörjare inom textilområdet. Förhoppningen är att det bidrar till att fler män känner att de vågar testa att slöjda textilt och att det inte behöver vara något prestigefyllt!

Slöjd Stockholm Länk till annan webbplats.

 

Dräktnyckel - 75 000 kr
Projektägare: Depui Sverige Länk till annan webbplats., NFH 2018-80

Avsikten med projektet Dräktnyckel är att utveckla ett digitalt verktyg som ska fungera som en identifierings- och informationsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. Syftet var att skapa en lätthanterlig översikt över ett områdes dräkter med kartor, bilder och texter som gör det möjligt för besökare att identifiera dräkter. Intentionen var inte att skapa ett facit över hur ett områdes dräkter ”ska” se ut, utan mer visa på de variationer som finns och som brukats under 1900-talet.

Dräktnyckeln ska vara en levande sida som förändras och byggs ut vartefter organisationer som arbetar med dräkt, men även andra dräktintresserade, bidrar med information och bildmaterial. Starten avser bildgalleri och en utbyggd informationsplattform med dräkter i Jönköpings län som sedan kan bli en mall för andra delar av Sverige.

www.draktnyckel.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


En lokal material- och produktionskedja - 50 000 kr
Projektägare: Lina Sofia Lundin, NFH 2018-62

"I denna förstudie har jag tagit avstamp i de upparbetade relationer och kontaktnät jag har i Borlänge stad med ommejd, mina kunskaper om platsen samt min lust att fördjupa ett konstnärligt samarbete med Alice Lund Textilier i Borlänge. Tillsammans med vävateljén vill jag utveckla en lokal material- och produktionskedja för vävnader och har i detta projekt kartlagt produktionsledet, undersökt möjligheterna till lokala ryafiber och odling av färgväxter i staden, ringat in nyckelaktörer för framtida samarbeten samt sett över hur vi kan samverka mer konkret mot gestaltningsuppdrag. Vi har därför arbetat med ett förslag där vi tydliggjort produktionskostnader och tidsplan, något vi tar med oss framåt.

Producentledet av vävgarner och färgning i Sverige är mycket skört och när en aktör plötsligt försvann skapades ett enormt tomrum på marknaden. Angelägenheten av denna förstudie blev därför viktigare än någonsin och att någon lyfter frågan vidare kring den inhemska produktionen. Nya aktörer har här varit svårt att hitta inom landet. Idén med det lokala perspektivet har fått vidgas avsevärt vilket pekar på de utmaningar som hela branschen står inför. Jag har också identifierat att det saknas ett nätverk för lokala textila företag som vill arbeta lågskaligt och i mindre kretslopp och kommer därför att initiera till ett sådant. Ett nätverk som på sikt kan samla den textila kraften i Dalarna."

Lina Sofia Lundin Länk till annan webbplats.

 

Koncept Slöjd håller - 50 000 kr
Projektägare: Region Värmland, NFH 2018-71

Koncept Slöjd håller är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Värmland. Målgruppen är Sveriges regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare. Projektet har tagit fram en grafisk manual, i digital form, som kan användas som en ”hållbarhetsstämpel” på olika event med koppling till cirkulär ekonomi och arbetet med Agenda 2030.

Koncept Slöjd håller anknyter till webbplatsen www.slojdhaller.se Länk till annan webbplats. , som drivs av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter och kommer att ingå i projektet Slöjdens plattform som erhållit projektmedel från Kulturrådet.

Länk till artikel Verktygslåda för hållbarhetsarbete

Momenehs vävstol - 50 000 kr
Gotlands Museum, NFH 2018-72

Momeneh lärde sig väva mattor under sin uppväxt i Afghanistan. Efter en tid i Sverige längtade hon efter att återuppta vävningen men hade ingen vävstol. Hon provade att väva med svenska vävstolar men kände sig inte helt bekväm med att väva sittande. Helst ville hon väva stående med en vävstol av afghansk modell. Hon ville också gärna visa sin teknik och dela med sig av sin vävtradition till svenska vävare. Initiativet till projektet kom från Birgitta Wallhorn, som då jobbade med nyanlända på Gotlands folkhögskola. Vi kom fram till att det skulle vara ett spännande projekt att tillverka en vävstol av afghansk modell på Gotland. Såväl tillverkningen av vävstolen som Momenehs vävning skulle dokumenteras och tillgängliggöras i en utställning.

Gotlands Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skåra björk och täkta näver - 50 000 kr
Projektägare: Skogsmuseet i Lycksele, NFH 2018-104

Projektet genomfördes inte och det utbetalade projektbidraget har återbetalats.


Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium - 45 000 kr
Projektägare: NTAA, Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik,
NFH 2018-78

Seminariet genomfördes 28-30 Augusti på Pufendorfinstitutet, med besök på Botaniska och Kulturen i Lund. Seminariedagen bestod av föreläsningar med fokus på plantor och textil. Intresset för tema var stort och totalt blev vi 55 personer som deltog under dagarna.

"Tvärvetenskapliga konferenser kan ofta riskera tt bli spretiga där målsättningarna inte alltid framgår konkret. Vi upplevde att detta seminarium hade tydliga målsättningar och framgången bestod i att de två nätverken med sina fokusområden fick möjlighet att mötas och diskutera plantor och textilier och lära känna varandras olika områden. Dessutom i en tvärvetenskaplig miljö med närhet till både Botaniska och Kulturen i Lund."

www.archaeogarden.se Länk till annan webbplats.


Produkter i ticka - 20 000 kr
Projektägare: Jennie Adén, NFH 2018-85

"I projektet har jag skapat större produkter i 100% ticka. Jag plockade tickor som jag sedan hackade och mixade till en massa, massan pressade jag lager på lager för att få fram ett starkare tjockt material. Resultatet blev en armatur, ett brickbord och en hylla. Då jag är utbildad formgivare fokuserade jag mycket på formgivningen av produkterna så som rätt proportioner, färgval och funktion. Projektet är mer om ett koncept och en princip att man kan gräva där man står och göra produkter av ett oväntat material från skogen och på så sätt uppmärksamma lokala möjligheter och resurser genom design och hantverk."

www.jennieaden.se Länk till annan webbplats.


.