Redovisade projekt 2022

Under 2022 gjorde Nämnden för hemslöjdsfrågor två utlysningar om projektbidrag. Sammanlagt genomfördes 64 projekt under året.

Digital publikation

En samlad presentation av samtliga genomförda projekt under 2022 finns i den digitala publikationen Slöjd och kulturhantverk - slöjdprojekt 2022

Större projekt inför 2022

Under ansökningsperioden hösten 2021, för projekt att genomföras under 2022, inkom drygt 80 ansökningar in till ett sammanlagt belopp om drygt 7 mkr. Av dessa beslutade nämnden att bevilja 14 ansökningar som fick dela på drygt 1,6 mkr.

Samtliga projekt genomfördes och redovisades den 1 november 2022.

Vårutlysning 2023

Under vårens ansökningsperiod om 30 000 kr, för kortare projekt eller fördjupningsstudier, inkom 150 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 4,5 mkr.

Av dessa beslutades om 50 projektansökningar som beviljades 30 000 kr vardera, 1,5 mkr.

Av de beviljade projekten genomfördes 48 och redovisades den 15 oktober 2022.