REDOVISNINGSFORMULÄR PROJEKT 2022

Webbformulär för redovisning av projekt 2022 (punkt 2, Redovisning av större projekt som genomförts under 2022)

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett Pdf, 1006.1 kB, öppnas i nytt fönster. som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda redovisningen i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Redovisningen ska vara insänd med samtliga underlag senast den 1 november 2022.

Redovisning görs via detta formulär och underlag som skickas till info@nfh.se. Läs mer under Redovisa projekt från NFH. Öppnas i nytt fönster.


Sista datum för redovisning är den 1 november 2022UPPGIFTER OM SÖKANDE
Kortfattad beskrivning av projektets resultat och effekter (max 1500 tecken)
1500
PROJEKTETS KOSTNADER OCH INTÄKTER
Endast en sammanfattning görs här. Till redovisningen ska en fullständig ekonomisk redovisning bifogas och denna ska styrkas med exempelvis ett utdrag ur huvudboken. Kostnaderna ska motsvara intäkterna som tas upp så att beloppen balanserar (summan av kostnader - intäkter ska bli lika med 0 kr).

Specificera kostnader rad 1 (kontogrupp 40-49)

Kostnader rad 1

Specificera kostnader rad 2 (kontogrupp 50-59)

Kostnader rad 2

Specificera kostnader rad 3 (kontogrupp 60-69)

Kostnader rad 3

Specificera kostnader rad 4 (kontogrupp 70-79)

Kostnader rad 4
Summan av kostnader ska balanseras mot intäkterna (summan av intäkterna - kostnaderna ska bli 0 kr)

Intäkter
Specificera de intäkter som har avsett projektet.

Sökt bidrag från NFH

Intäkter rad 1

Specificera intäkter rad 2

Intäkter rad 2

Specificera intäkter rad 3

Intäkter rad 3
Summan av intäkterna ska balanseras mot kostnaderna (summan av intäkterna - kostnaderna ska bli 0 kr)

UNDERLAG SOM SKA SKICKAS IN
Till denna redovisning ska även nedanstående underlag skickas in till info@nfh.se.
Här kan kommentarer angående inskickade underlag göras.
Information
När formuläret skickas in kommer en kopia av redovisningen som en pdf via e-post till den som angetts som projektledare.
OBS! Om du inte får en bekräftelse på inskickad redovisning inom 15 min via e-post så kontakta info@nfh.se så säkerställer vi att redovisningen har kommit fram.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här