REDOVISNINGSFORMULÄR VÅRUTLYSNING 2022

Webbformulär för redovisning av projekt i Vårutlysning 2022 (punkt 2 under Redovisning vårutlysning 2022)

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett Pdf, 448 kB, öppnas i nytt fönster. som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda redovisningen i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Redovisningen ska vara insänd med samtliga underlag senast den 14 oktober 2022.

Redovisning görs via detta formulär och övriga underlag skickas till info@nfh.se. Läs mer under Redovisa projekt från NFH. Öppnas i nytt fönster.


Sista datum för redovisning är den 14 oktober 2022.


Beviljat belopp
30 000 kr
UPPGIFTER OM SÖKANDE
Kortfattad beskrivning av projektets resultat och effekter (max 1500 tecken) OBS! denna text kommer användas för att presentera projektet i en digital publikation, därför ska den kunna läsas fristående.
1500
PROJEKTETS KOSTNADER
Redovisa projektets kostnader. Kostnaderna ska uppgå till (minst) 30 000 kr.

Specificera kostnader rad 1 (kontogrupp 40-49)

Kostnader rad 1

Specificera kostnader rad 2 (kontogrupp 50-59)

Kostnader rad 2

Specificera kostnader rad 3 (kontogrupp 60-69)

Kostnader rad 3

Specificera kostnader rad 4 (kontogrupp 70-79)

Kostnader rad 4
Summan av kostnader ska motsvara minst 30 000 kr.

UNDERLAG SOM SKA SKICKAS IN
Utöver denna redovisning (punkt 2 i Redovisning vårutlysning 2022) ska även nedanstående underlag skickas in till info@nfh.se.Här kan kommentarer angående inskickade underlag göras.
Information
När formuläret skickas in kommer en kopia av redovisningen som en pdf via e-post till den som angetts som projektledare.
OBS! Om du inte får en bekräftelse på inskickad redovisning inom 15 min via e-post så kontakta info@nfh.se så säkerställer vi att redovisningen har kommit fram.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här