ANSÖKAN ÄR STÄNGD.
Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+ riktar sig till dig som är yrkesverksam inom slöjd och kulturhantverk och vill genomföra ett mindre projekt under 2023. Sök ett fast belopp om 30 000 kr. Ansökan var öppen mellan 16 februari – 9 mars.

SLÖJD+ 2023

I utlysningen SLÖJD+ kan du plussa på området slöjd med fördjupning, utveckling, spridning, internationalisering, kuratering eller vad du vill göra för att vidga fältet.

Sök det fasta beloppet 30 000 kr till ett mindre omfattande projekt som kan genomföras inom begränsad tid och ekonomi. I gengäld är projektstödet både enkelt att söka och redovisa.

Det övergripande syftet med SLÖJD+ är att göra slöjd tillgängligt för fler, att fler ska upptäcka slöjd som kulturyttring.

Det finns utrymme att bevilja 30 projekt i årets upplaga av SLÖJD+. Bidraget kan även användas till en förstudie för en större projektansökan i den större utlysningen "Projektbidrag slöjd och handgjort skapande" som öppnar i höst.

Vem kan söka?

SLÖJD+ riktar sig främst till yrkesverksamma inom slöjd och kulturhantverk eller traditionell hantverkskunskap. Du som är yrkesverksam företagare, kunskapsbärare inom området slöjd och kulturhantverk.

Hur definieras yrkesverksam?

Att bedriva en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och ha det som inkomstkälla. Slöjd, i olika former, kan vara din huvudsakliga inkomstkälla eller kombineras med annan verksamhet eller en anställning.

Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidrag som projektägare under förutsättning att projektet arvoderar en professionell utövare.

Organisationsnummer

Alla sökande måste ha ett eget (svenskt) organisationsnummer. Det innebär att enskilda företagare som har sin redovisning genom ett egenanställningsföretag (t.ex. Frilans Finans) inte kan söka.

Är du inte folkbokförd i Sverige kan du ansöka om ett s.k. samordningsnummer hos Skatteverket för att kunna starta företag.

Till vad kan jag söka?

Utlysningen välkomnar idéer från hela bredden som utgör slöjd och kulturhantverk. Nämnden för hemslöjdsfrågor är intresserad av egensinnigt och utmanande kulturarv förvaltat i en samtida kontext.

Inspiration till inriktning på projekt som kan rymmas inom utlysningen:

 • Kuratering, framtagning av texter och kritik eller offentligt samtal med fokus på slöjd och hantverk
 • Traditionshantverk och slöjd kopplat till en internationell kontext
 • Fördjupningsstudier i traditionell slöjd och hantverkskunskap, utveckling av metoder och tekniker

Inom ramen för projektet ska resultatet dokumenteras på ett sätt som gör att andra kan ta del av det, exempelvis föreläsningar eller artiklar. Ett förslag till den svenska förteckningen Levande traditioner Länk till annan webbplats. kan också vara ett sätt att lyfta och sprida kunskap.


Villkor

 • Det är viktigt att ditt projekt eller fördjupningsstudie inom SLÖJD+ genomförs och redovisas inom angiven tid. Redovisning ska vara inskickad senast 15 oktober 2023. Redovisningen ska bestå av en skriftlig rapport tillsammans med digitala foton av god kvalitet eller annat dokumentationsmaterial som kan sprida och dela projektets resultat.
 • Projektet måste genomföras huvudsakligen i Sverige och projektägaren ha ett svenskt organisationsnummer
 • Projektägare har skyldighet att meddela om projektets förutsättningar avsevärt förändras under projekttiden.
 • Projektbidraget utbetalas till företaget/organisationen och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.
 • Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet.
 • Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas.


Viktiga datum

 • Ansökan är öppen: 16 februari – 9 mars (stänger kl 14.00)
 • Besked till alla sökande: 27 april
 • Sista dag redovisning av beviljade projekt: 15 oktober


Ansökningar till oss är offentliga allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Nämnden för hemslöjdsfrågor av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla ansökningar om bidrag som inkommer till oss är allmänna handlingar. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du avser att söka bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor ska du vara medveten om att vi inte kan sekretessbelägga din ansökan och den kan därför komma att lämnas ut till den som begär det.

Läs här om hur vi behandlar personuppgifter.

Vanliga frågor

 Kan jag söka bidraget för betald arbetstid?

Ja, betald arbetstid är en av poängerna med denna utlysning. I redovisningen bokför du din arbetstid till din normala timlön och visar därmed att pengarna har använts för projektet.

Hur stort belopp kan sökas?

Du kan ansöka om ett fast belopp om 30 000 kr.

Är projektbidraget skattefritt?

Nej, projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning. För mer information kontakta Skatteverket.

När ska bidraget redovisas?

Projektbidraget ska vara redovisat till Nämnden för hemslöjdsfrågor senast 15 oktober 2023. En skriftlig rapport tillsammans med digitala foton av god kvalitet eller annat dokumentationsmaterial som kan sprida och dela med sig av projektets resultat.

Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer använda dokumentationsmaterialet på vår webbsida och i sociala media. Det är därför viktigt att inhämta tillstånd från de människor som medverkar på bilder samt ange fotografens namn.

Jag har fler frågor!

Här finns fler svar på frågor rörande att söka projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Du är också välkommen att kontakta oss!