Vårutlysning 2021

Sök 30 000 kr till ett kortare projekt under 2021. Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning är öppen 23 mars - 15 april och riktar sig till dig som är professionell utövare av slöjd och hantverk eller arbetar med immateriellt kulturarv och vill fördjupa dig i någon del av ditt arbete. Här hittar du det du behöver veta för din ansökan.

Sök projektbidrag till fördjupning och utveckling inom slöjd- och kulturhantverk med koppling till immateriellt kulturarv (kunskap som lever och överförs mellan människor) i ett samtida sammanhang. Det är kort ansökningstid men enkelt att ansöka.

Kan jag söka?
Vårutlysningen riktar sig till dig som arbetar professionellt med slöjd eller hantverk. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidraget som projektägare under förutsättning att bidraget involverar professionell utövare.

Enskilda näringsidkare kan söka med undantag för de som har sin redovisning genom ett s.k. egenanställningsföretaglänk till annan webbplats. Alla sökande måste ha ett eget organisationsnummer. Privatpersoner kan alltså inte söka projektbidrag från NFH.

Hur stort belopp kan jag söka?
Du kan söka ett fast belopp om 30 000 kr till en fördjupningsstudie eller ett mindre projekt som ryms inom beloppets ram. För att handläggning och utbetalning ska gå snabbt finns endast möjlighet att söka ett fast belopp i denna utlysning. I höstutlysningen kan andra belopp sökas.

Till vad kan jag söka?
Projektbidraget riktar sig till mindre och avgränsade projekt som ryms inom den begränsade ekonomiska ramen. Det kan exempelvis vara

  • fördjupningsstudier i traditionell hantverkskunskap
  • projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd och hantverk
  • utveckling av metoder och tekniker
  • nya sätt att sprida slöjd, tekniker och immateriellt kulturarv
  • nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd

Du som är kunskapsbärare av slöjd och traditionell hantverkskunskap och vill djuploda i, utforska eller dokumentera något immateriellt kulturarv eller någon traditionell teknik för spridning är också välkommen att söka.

Lista med projekt som beviljades i nämndens extra utlysning våren 2020.

Är projektbidraget skattefritt?
Nej, projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. Projektbidraget ska tas upp som en momsfri intäkt i företagets eller organisationens redovisning. För mer information kontakta www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Kan jag söka för betald arbetstid?
Ja, betald arbetstid är en av poängerna med den här utlysningen. I redovisningen ska du ta upp dina arbetstimmar till din normala timkostnad och sedan visa att de pengarna plockats ut.

Hur ska projektet redovisas?
Projektets resultat ska dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande. En förteckning till den svenska listan Levande traditionerlänk till annan webbplats kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Datum genomförande och redovisning
Projektbidraget ska genomföras under juni - september 2021 och redovisas senast 1 oktober 2021 genom en kortfattad skriftlig redovisning tillsammans med bilder, filmer, förteckningar, artiklar, webblänkar etc som kan sprida och dela projektets resultat. Blankett och instruktioner för redovisning kommer skickas till de sökande som beviljas bidrag.

Villkor för projektbidraget
Projektägare har skyldighet att meddela Nämnden för hemslöjdsfrågor om projektets förutsättningar avsevärt förändras under projekttiden.

Projektbidraget utbetalas till företaget/organisationen och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Efter godkänd ansökan betalas 85% av bidraget (25 500 kr) ut, resterande 15% (4 500 kr) betalas ut efter godkänd redovisning. Det innebär att du själv får finansiera de återstående 15% fram till slutbetalningen. I redovisningen måste det framgå att du haft kostnader för hela det beviljade beloppet.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp.

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas.

Allmän handling och hantering av personuppgifter
Läs mer om hur projektansökningar till Nämnden för hemslöjdsfrågor omfattas av offentlighetsprincipen och hur nämnden hanterar personuppgifter.

Ansökan webbformulär

  • Ansökan görs i webbformulär under ansökningstiden 23 mars – 15 april.
  • Besked till samtliga sökande kommer senast den 15 juni 2021.
  • Du behöver inte registrera något konto eller skapa en inloggning för att ansöka.
  • Bekräftelse av emottagen ansökan kommer automatiskt per e-post.

WEBBFORMULÄR ANSÖKAN VÅRUTLYSNING 2021

Har du frågor och funderingar?
Kontakta oss gärna per e-post eller telefon!