Vårutlysning 2021

Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning var öppen 23 mars - 15 april 2021 och riktade sig till professionella utövare av slöjd och hantverk eller arbete och fördjupning inom immateriellt kulturarv. I utlysningen kunde
30 000 kr sökas till ett kortare projekt.

Utlysningen är genomförd och dessa 55 projektansökningar beviljades stöd.

Datum genomförande och redovisning
Projektbidraget ska genomföras under juni - oktober 2021 och redovisas senast 1 november 2021 genom en kortfattad skriftlig redovisning tillsammans med bilder, filmer, förteckningar, artiklar, webblänkar etc som kan sprida och dela projektets resultat. Instruktioner för redovisning kommer skickas till de sökande som beviljats bidrag.

Vårutlysning 2021 - sök 30 000 kr till ett kortare projekt
Sök projektbidrag till fördjupning och utveckling inom slöjd- och kulturhantverk med koppling till immateriellt kulturarv (kunskap som lever och överförs mellan människor) i ett samtida sammanhang. Det är kort ansökningstid men enkelt att ansöka.

Vårutlysningen riktar sig till utövare som arbetar professionellt med slöjd eller hantverk. Även institutioner, organisationer och föreningar kunde söka bidraget som projektägare under förutsättning att bidraget involverar professionell utövare.

Utlysningen bestod i ett fast belopp om 30 000 kr till en fördjupningsstudie eller ett mindre projekt som ryms inom beloppets ram. Exempelvis

  • fördjupningsstudier i traditionell hantverkskunskap
  • projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd och hantverk
  • utveckling av metoder och tekniker
  • nya sätt att sprida slöjd, tekniker och immateriellt kulturarv
  • nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd

Projektets resultat ska dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande. En förteckning till den svenska listan Levande traditioner Länk till annan webbplats. kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Villkor för projektbidraget
Projektägare har skyldighet att meddela Nämnden för hemslöjdsfrågor om projektets förutsättningar avsevärt förändras under projekttiden.

Projektbidraget utbetalas till företaget/organisationen och ska ingå som en intäkt i bokföringen, liksom projektets alla kostnader.

Vid all information och publicering om projektet både under och efter projekttiden ska det tydligt framgå att Nämnden för hemslöjdsfrågor medverkat vid finansieringen av projektet. Kontakta oss för logotyp.

Om hela projektbidraget inte använts ska resterande belopp återbetalas.

Allmän handling och hantering av personuppgifter
Läs mer om hur projektansökningar till Nämnden för hemslöjdsfrågor omfattas av offentlighetsprincipen och hur nämnden hanterar personuppgifter.