VÅRUTLYSNING 2021

Webbformulär för ansökan Vårutlysning 2021

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda ansökan i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Ansökningsperioden pågår mellan 23 mars - 15 april 2021.

Länk till hjälpblankett i pdf - endast arbetsmaterialPDF

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 april klockan 23.59.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här