Vårutlysning 2022

ansökan öppen 15 mars - 4 april 2022

Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning var öppen 15 mars - 4 april 2022. Utlysningen är stängd.

Nämndenss vårutlysningen riktar sig främst till yrkesutövare inom slöjd eller hantverk. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidrag som projektägare under förutsättning att projektet arvoderar en professionell utövare.

Utlysningen omfattar det fasta beloppet 30 000 kr till en fördjupningsstudie eller ett mindre projekt som ryms inom beloppets ram. Exempelvis

  • fördjupningsstudier i traditionell hantverkskunskap
  • projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd och hantverk
  • utveckling av metoder och tekniker
  • nya sätt att sprida slöjd, tekniker och immateriellt kulturarv
  • nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd

Projektets resultat ska dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande. En förteckning till den svenska listan Levande traditioner Länk till annan webbplats. kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Redovisning senast 14 oktober 2022
Projektbidraget ska genomföras under 2022 och redovisas senast den 14 oktober 2022. Läs mer om att redovisa projektbidrag här.

Instruktioner för redovisning kommer även skickas direkt till projektägarna.