Vårutlysning 2022

ansökan öppen 15 mars - 4 april 2022

Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning var öppen 15 mars - 4 april 2022. Utlysningen är stängd och besked till samtliga sökande kommer i mitten av maj 2022.

Utlysningen är stängd.

Sök ett projektbidrag till fördjupning eller utveckling inom slöjd- och kulturhantverk med koppling till immateriellt kulturarv (kunskap som lever och överförs mellan människor) i ett samtida sammanhang.

Den 15 mars öppnar ansökningsformuläret: klicka här

Vem kan söka?
Vårutlysningen riktar sig till yrkesutövare inom slöjd eller hantverk. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidrag som projektägare under förutsättning att projektet arvoderar en professionell utövare.

Till vad kan jag söka?
Utlysningen omfattar det fasta beloppet 30 000 kr till en fördjupningsstudie eller ett mindre projekt som ryms inom beloppets ram. Exempelvis

  • fördjupningsstudier i traditionell hantverkskunskap
  • projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd och hantverk
  • utveckling av metoder och tekniker
  • nya sätt att sprida slöjd, tekniker och immateriellt kulturarv
  • nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd

Projektets resultat ska dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande.

En förteckning till den svenska listan Levande traditioner Länk till annan webbplats. kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Datum genomförande och redovisning
Projektbidraget ska genomföras under året och redovisas i mitten av oktober 2022. Redovisningen består av en skriftlig rapport tillsammans med bilder, filmklipp, förteckningar, artiklar, webblänkar etc som sprider och delar projektets resultat.

Instruktioner för redovisning kommer skickas till de sökande som beviljats bidrag.

Jag har frågor!
Svar på de vanligaste frågorna om våra projektbidrag finns på denna sida.
Lista med tidigare beviljade projektbidrag finns här.
Hör gärna av dig om du vill fråga om något kring din ansökan. Kontaktuppgifter finns nederst på sidan.

Allmän handling och hantering av personuppgifter
Läs mer om hur projektansökningar till Nämnden för hemslöjdsfrågor omfattas av offentlighetsprincipen och hur nämnden hanterar personuppgifter.