Vårutlysning 2023

Utlysningen kommer öppnas under våren 2023. Utlysningar anslås på nämndens webbsida, via nyhetsbrev och i myndighetens kanaler.

Nämndens vårutlysning riktar sig främst till yrkesutövare inom slöjd eller hantverk. Även institutioner, organisationer och föreningar kan söka bidrag som projektägare under förutsättning att projektet arvoderar en professionell utövare.

Denna korta utlysning omfattar ett fast belopp om 30 000 kr till en fördjupningsstudie eller ett mindre projekt som ryms inom beloppets ram. Exempelvis

  • fördjupningsstudier i traditionell hantverkskunskap
  • projekt med egensinniga nya former för utövande av slöjd och hantverk
  • utveckling av metoder och tekniker
  • nya sätt att sprida slöjd, tekniker och immateriellt kulturarv
  • nya kanaler för tillgängliggörande av slöjd

Projektets resultat ska dokumenteras på ett sätt som innebär att andra kan ta del av det, exempelvis kurser, föreläsningar, artiklar eller liknande.

En förteckning till den svenska listan Levande traditioner Länk till annan webbplats. kan också vara ett sätt att lyfta kunskap och ge möjlighet till utveckling och spridning. Det är av stor vikt att projektets resultat sprids på ett bra sätt.

Utlysningen öppnar våren 2023
Vårutlysning 2023 kommer anslås på nämndens webbsida, via nyhetsbrev och sprids i myndighetens kanaler. Prenumerera gärna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på uppdateringar av våra nyhetsartiklar.