Publikationer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyra-fem gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev med aktuellt om vår verksamhet. Fyll i namn och adress nedan för att börja prenumerera.

Slöjda gemenskap

Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång!
Guideboken bygger på erfarenheter från projektet Ta i Hand och ett trettiotal verksamheter runt om i Västra Götaland. Guiden är i första hand till för dig som är aktiv inom kulturvärlden och som vill att den ska inkludera fler, men också för dig som vill att människor med olika bakgrunder och erfarenheter ska träffas.

Västra Götalandsregionen och Nämnden för hemslöjdsfrågor har finansierat framtagandet av guiden som ett led i att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder som leder till att fler människor möts genom skapande och på lika villkor.

Barnen och hemslöjden – en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda

En skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda. Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna?

Skriften är framtagen av Skånes hemslöjdsförbund och utgiven med stöd av NFH.

 

Grundutbildning för slöjdhandledare - Kursplan

Hemslöjdskonsulenter som arrangerar slöjdhandledarutbildningar använder den här kursplanen som riktlinje för kursen.

För detaljerade utbildningsprogram, kontakta de regional hemslöjdskonsulenterna.

Kursplanen är framtagen av NFH i samarbete med en arbetsgrupp regionala hemslöjdskonsulenter.

 

Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

I agendan presenteras konkreta nationella insatser för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design. Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få. Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor och branschorganisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

 

Slöjden är framtiden

En slöjdinkubator utvecklar slöjden bland annat genom att bejaka det dynamiska gränslandet till konsthantverk och design. Men framför allt ökar slöjdinkubatorn slöjdarens förmåga att se sin egen potential i relation till efterfrågan och att hitta former för att nå ut på marknaden. Det är en kvalificerad entreprenörsutbildning på konkret och praktisk grund. Genom det pilotprojekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och Jordbruksverket, genomfört under 2013-2014, finns nu en väl utprovad modell för hur slöjdinkubatorer kan genomföras på flera ställen.

I guiden Slöjden är framtiden finns handfasta råd som hjälper dig som vill starta en egen slöjdinkubator. 

Ta bort allt som inte är häst - en utredning om Slöjdinkubatorn

Med stöd av Ungas Innovationskraft finansierades en utredning av Slöjdinkubator författad av Nätverkstan.

Rapporten är gjord av David Karlsson & Lotta Lekvall,
Nätverkstan Kultur 2014

 

 

 

Slöjdbusiness

Slöjdbusiness är en manual för dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business. Den är avsedd att svara på nyss ställda frågor och några till, men framför allt för att väcka intresset för att växla upp något som idag är småskaligt men med en större potential.

Skriften togs fram inom NFHs projekt Näringskonsulent/Företagsutvecklare 2011-2014.

 

 

 

Idébank för skolan

På webbsidan Slöjd hållerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en idébank med förslag på lektioner kring miljö och konsumtion - hållbarhet med slöjd som utgångspunkt. Lektionsidéerna aktiverar och stimulerar kunskapskravens förmågor - att prova, reflektera, förklara, analysera och omvärdera sina kunskaper.


Svensk hemslöjd eller hemslöjd i Sverige

En skrift om hur det mångkulturella perspektivet kan bli en del av det dagliga hemslöjdsarbetet samt öka förståelsen människor emellan.

Författare är Eva Melldahl och skriften gavs ut av Nämnden för hemslöjdsfrågor år 2004.

 

 

Rapport Den gränslösa slöjden

Under perioden 2012-2013 genomförde NFH projektet Den internationella och interkulturella slöjden. Inom projektet gjordens en nulägesanalys och strategi för NFHs internationella och interkulturella utbyte och samarbete. Utgångspunkten är att slöjden är gränslös, finns överallt där människor lever och är ett utmärkt medel att knyta band och bygga nya broar.

Projektet sammanfattades sommaren 2013 i rapporten Den gränslösa slöjden, där också några verktyg för hur man kan arbeta med interkulturella frågor inom slöjd ges.