Nationella utvecklare

Slöjd STHLM

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa områden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Nationella utvecklare

Som titeln anger har tjänsterna ett nationellt utvecklaruppdrag. Huvudman för nationell utvecklare (tidigare rikskonsulent) kan vara Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) eller annan part. Under 2018 finansierades ca 3,5 nationella utvecklartjänster med NFHs främjande anslag.

Sameslöjdstiftelsen

NFH bidrog under 2018 till finansiering av tre nationella utvecklare inom samisk slöjd med Sámi Duodji, Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, som huvudman och med arbetsplats på stiftelsens kansli i Jokkmokk.

Under året avslutade stiftelsen samtliga tre utvecklartjänster mot bakgrund av stiftelsens ekonomiska problem. Sameslöjdstiftelsen arbetar under 2018 med att utveckla andra former för stöd och främjande av samisk slöjd med start 2019. Stiftelsen har arbetat med att ta fram en ny verksamhetsplan och alternativa insatser för att stötta och främja samisk slöjd och slöjdare.

NFH bidrager till verksamhetens finansiering under 2019 med ett fortsatt uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.

Romska kulturcentret i Malmö

Vid nämndens sammanträde i december 2018 beslutades att bevilja verksamhetsbidrag för 2019 till Romska Kulturcentret i Malmölänk till annan webbplats med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk.

Inriktningen på utvecklartjänsten skall vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Sedan september 2018 är NFH huvudman för en nationell utvecklartjänst 50%, med inriktning på slöjd- och hållbarhetsfrågor och särskilt fokus på ull.

Tjänsten är placerad vid NFHs kansli i Stockholm.