Nationella utvecklare

Yxa Foto Ulf Huett

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel barn och unga, näring, kommunikation eller hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa områden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Nationella utvecklare

NFH har under 2016 bytt tjänstetitlar på de tidigare rikskonsulenterna som numera tituleras
nationella utvecklare. Nationella utvecklare har som titeln anger ett nationellt utvecklaruppdrag. Huvudman för nationell utvecklare kan vara NFH eller annan part. Under 2018 finansieras 4,5 nationella utvecklartjänster med NFHs främjandeanslag.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

NFH är huvudman för en nationell utvecklartjänst 100 %, med inriktning barn och
unga (tjänstledig 2018) samt en tjänst med växlande inriktning 50 %. Båda utvecklarna har sin arbetsplats på nämndens kansli. Läs mer under Barn och unga.

Sameslöjdstiftelsen

De nationella utvecklarna i sameslöjd arbetar främjande. Utifrån samiska traditioner och behov arbetar de tre utvecklarna för att sameslöjden ska utvecklas och leva vidare. Utvecklarna har olika specialområden:

  • marknadsföring och kommunikation
  • näringsfrågor
  • hantverk och kulturarv

Samtliga har sin arbetsplats i Jokkmokk och har Sámi Duodji, Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, som arbetsgivare.