Nationella utvecklare

Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Foto Torkel Edenborg

Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Foto Torkel Edenborg

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa områden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Nationella utvecklare

Som titeln anger har tjänsterna ett nationellt utvecklaruppdrag. Huvudman för nationell utvecklare (tidigare rikskonsulent) kan vara Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) eller annan part. Under 2020 finansieras 2 nationella utvecklartjänster med NFHs främjandeanslag.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Vid nämndens sammanträde i december 2019 beslutades av bevilja Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji verksamhetsbidrag med uppdrag att under 2020 slutföra det treåriga omställningsarbete som ska säkerställa att stiftelsens ekonomi är i balans samt att bemanning och verksamhet är anpassad till rådande ekonomiska ramar.

Romska kulturcentret i Malmö

Vid nämndens sammanträde i december 2019 beslutades att bevilja verksamhetsbidrag för 2020 till Romska Kulturcentret i Malmölänk till annan webbplats med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk. Inriktningen på utvecklartjänsten skall vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Sedan september 2018 är NFH huvudman för en nationell utvecklartjänst 50%, med inriktning på slöjd- och hållbarhetsfrågor och särskilt fokus på ull. Tjänsten är placerad vid NFHs kansli i Stockholm.