Nationella utvecklare

Slöjd STHLM

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa områden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Nationella utvecklare

NFH har under 2016 bytt tjänstetitlar på de tidigare rikskonsulenterna som numera tituleras nationella utvecklare. Nationella utvecklare har som titeln anger ett nationellt utvecklaruppdrag.

Huvudman för nationell utvecklare kan vara NFH eller annan part.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

NFH är huvudman för en nationell utvecklartjänst 50%, med inriktning hållbarhet med fokus på ull.

Sameslöjdstiftelsen

Under året har tre nationella utveckare sameslöjd som arbetat främjande utifrån samiska traditioner med inriktning marknadsföring och kommunikation, näringsfrågor samt hantverk och kulturarv avvecklats av Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats av ekonmiska skäl. Sameslöjdstiftelsen arbetar under 2018 med att utveckla anra former för stöd och främjande av samisk slöjd med start 2019.