Nationella utvecklare

Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Foto Torkel Edenborg

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa områden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Romska kulturcentret i Malmö

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljar verksamhetsbidrag till Romska Kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats. med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk. Inriktningen på utvecklartjänsten skall vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.