Cirkulära affärsmodeller

Slöjd och hantverk har ju en tradition av sparsamhet med resurser och den kunskapen och inställningen är viktigt  för framtidens samhälle.  Sedan industrialiseringen har de flesta företag jobbat enligt en linjär modell där produkter har tillverkats och använts för att sedan slängas. Detta vet vi inte fungerar i längden. Vi behöver tillbaka till ett system där material cirkulerar och kan användas många gånger, vi behöver vara sparsamma om resurser och hitta nygamla sätt att producera. 

Även om slöjd och hantverk hör till de mer hållbara branscherna finns det flera saker som du kan göra för att än mer bidra till denna omställning. Kanske kan du jobba mer med andras spillmaterial, låta kunderna kan lämna tillbaka trasiga slöjdföremål och använda miljövänliga packmaterial om du har webbshop? Genom att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, och berätta om det, hjälper du samtidigt kunder att göra bättre val.

Här kommer några tips på hur du kan ställa om till ett mer cirkulärt slöjd- och hantverksföretag:

Håll i omlopp
Det är bra om produkter och material hålls i omlopp så länge som möjligt. Det kan handla om att ta fram produkter och tjänster som kan användas länge och kanske säljas vidare när kunden inte behöver den längre, eller konstruera så att produkten går att plocka isär och användas till annat. Att erbjuda reparation eller uppgradering är sätt att förlänga livet på en produkt samtidigt som du kan få ett ytterligare intäktsben.

Cirkulär råvara
Använd en cirkulär råvara - exempelvis spill från en annan verksamhet eller material som andra inte ser något värde i. Återbruk, sly eller ull som annars skulle ha kastats är exempel. Tänk också på ditt eget spill, kan det bli någon annans material?

Tjänst istället för produkt
Mycket av det som vi köper idag skulle kunna vara en tjänst som vi istället hyr under den period som vi behöver för att sedan lämna tillbaka. Kan du hyra ut slöjdföremål och ta betalt per månad?

Återtagande
Hur får du kunder att lämna tillbaka produkter som de inte längre vill använda, och som troligtvis behöver repareras eller restaureras innan de kan få nytt liv hos någon annan. Kan du införa en pant eller ge rabatt om kunden lämnar tillbaka använda slöjdprodukter?

Cirkulär Business Model Canvas
I verktyget Cirkulär Business Model Canvas Pdf, 1.5 MB. får du hjälp att tänka igenom alla delar i ditt slöjd- och hantverksföretagande ur ett cirkulärt perspektiv. I Handledningen Pdf, 6.4 MB. förklaras hur du använder verktyget. 

Lär mer:
Circular Hub samlar kunskap om cirkulär och hållbar ekonomi
https://circularhub.se Länk till annan webbplats.


Hållbarhetsguiden har verktyg för dig som vill jobba i en hållbar riktning

https://hallbarhetsguiden.se Länk till annan webbplats.