Ull i Sverige

Wåldstedts Dala-Floda, foto Annkristin Hult

Ull är ett material som värmt och skyddat oss människor i flera tusen år. Fåren har försett oss med ull som blivit ylletyger, garner, mattor, filt och tovade produkter. Under självhushållningens tid sas det, att fyra får kunde hålla familjen varm och mätt under hela året.

ARTIKEL: Ull 2020 - initiativ och projekt från 14 december 2020

ARTIKEL: Dags att satsa på svensk ull från 29 aug 2019

I Sverige finns idag 600 000 får, vilket betyder 1 200 ton ull. 175 ton av den ullen används inom hantverk och småskalig industri. Lika mycket, 175 ton, exporteras. 850 ton kastas bort. Samtidigt importeras 219 ton ull varje år. (Källa: Fåravelsförbundet 2018)

Den största rasen är de grå gotlandsfåren, som finns över hela landet. Näst störst är olika köttfårskorsningar, med vit ull. De unika svenska lantrasernas ull har en särskild, unik karaktär vad gäller glans, olika grovlek och spänst, vilket skiljer sig från många fårraser i världen. Idag finns sammanlagt ett fyrtiotal fårraser med olika ullkvaliteter i Sverige.

Under årens lopp har olika projekt haft fokus på den svenska ullen och idag mer än någonsin. Istället för att kasta bort ullen kan nya användningsområden utvecklas genom design och forskning och därigenom medverka i strävan efter en mer hållbar produktion och konsumtion.

Nationell utvecklare hållbarhet

Sedan hösten 2018 arbetar en nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Inledningsvis en kartläggning av olika projekt och insatser inom det komplexa ullområdet. Målet är en agenda för hur ullfrågorna, bl.a. klassificering och infrastruktur, ska lösas på nationell nivå tillsammans med olika aktörer och myndigheter.