Rätt kvalitet till rätt användningsområde

Samtal med Angelica Persson, Märta Måås Fjetterström, Länk till annan webbplats. och Gösta Magnusson och Pernilla Roos, Klippan yllefabrik. Länk till annan webbplats.

Klippan yllefabrik har i över 100 år levererat garn till Märta Måås Fjetterströms (MMF) ateljé i Båstad till mattor som beställts från Sverige och hela världen. Företaget drivs nu i femte generationen. Gösta Magnusson har en djup kunskap inom ullområdet och köper idag ca 600 ton ull om året, mestadels från Nya Zeeland. Men de senaste åren har intresset för svensk ull ökat och under 2021 räknar man med att köpa in 40 ton, både korsningsull och gotlandsull.

MMF har idag 19 anställda, varav 14 väverskor. Företaget väver mattor till Sverige och hela världen. Angelica Persson, tidigare VD och anställd sedan 30 år i företaget, har lång erfarenhet av samarbetet med Klippan yllefabrik.

MMF: Hur viktigt är garnets kvalitet för slutresultatet?
”Lägg inte en halvtimme av din tid på ett dåligt garn” inledde Angelica samtalet och trycker hårt på att garnets kvalitet är det viktigaste av allt. Hon säger sig ha en ”gräddfil” in till Klippan, dit hon ringer och beställer garnet som de sedan färgar i ateljén. Hon betonar hur viktigt det är med säkra leveranser och en jämn kvalitet på garnet, som helst ska hålla så hög glans som möjligt. Dock saknar hon de gråmelerade garner som förr fanns att tillgå. De spanns då i naturgrå nyanser, som blir vackra att färga över. Idag används svartfärgat garn i de melerade garnerna. Den svarta färgen ”fäller ur” något i nästa färgbad och gör att garnet inte får den klara färg som man önskar. Här fick Gösta och Angelica ett gemensamt projekt att gå vidare med – kan Klippan i fortsättningen använda gotlandsull för att spinna de melerade garnerna? När tillfälle ges, ska de mötas på Angelicas garnlager för att studera de gamla provkartorna och planera ytterligare samarbeten.

Klippans yllefabrik: Hur beställer ni er ull?
Klippan har ett väl inarbetat sätt att beställa ull från Nya Zeeland till sin fabrik i Lettland, där all produktion sker. Att beställa ull från Sverige har underlättats tack vare ett samarbete med Calle Allared på Västkustens ullinsamling Länk till annan webbplats.. Calle är fårklippare och driver tillsammans med Charlotte Jansson även CCWoo Länk till annan webbplats.l som tillverkar filtade produkter för häst- och hundbranschen. Calle vet vilken ull Gösta letar efter och gör en ”Klippanhög” när han är ute och klipper.

Hur ser framtiden ut i ert företag?
Vad gäller framtiden för Klippan yllefabrik ser Pernilla en utmaning i att få tag på ull i tillräcklig mängd. De köper in all ull de får tag på, men letar hela tiden efter mer. Framtiden ser ljus ut. Ökad medvetenhet hos kunderna gör att efterfrågan på svenska ullprodukter ökar. Spårbarhet blir allt mer viktigt.

På MMF ser man framåt med en ökad lokal förankring och global försäljning. Utökade digitala försäljningskanaler medverkar till att mattor säljs över hela världen. Angelica ser fram emot att få en ökad glans på ullen och ännu bättre kvalitet på garnet. Och möjlighet att anställa ännu fler utbildade vävare, där ett litet orosmoln finns – hur många vävare utbildas i vårt land idag?