Sammanfattning

.

Intresset för webinariet var stort, drygt 100 deltagare anmälde sig, några föll bort på vägen och deltog enbart delar av dagen. Men ett åttiotal följde hela programmet och bidrog med kompetens och relevanta frågor. Från olika håll och med olika ingångar ser alla inblandade ett ökat intresse för ull som en hållbar resurs. Olika insatser och projekt har under de senaste åren stärkt både fårägare och andra aktörer i sina yrkesroller som ullföretagare. Är det nu vi nått den punkt när vi ser vilka områden som behöver stärkas allt mer tydligt och att vi måste jobba tillsammans för att nå vissa mål?

Listan över dagens behov ser ut som följer efter dagens samtal:

 • Kamgarnsspinneri av större modell
 • Fler spinnerier, kardgarn- och Mini-mill
 • Fler ullstationer
 • Klassificeringssystem
 • Mer kunskap

I ett grupparbete strax före lunch fick deltagare i grupp ta fram ett ”recept” på ett garn där följande uppgifter skulle finnas med:

 • Namn på garnet
 • Användningsområde?
 • Fiberblandning . Varför just den blandningen? Vad är just den ullen bra till?
 • Grovlek?
 • Detaljer om spinning, tvinning
 • Fler detaljer, färg mm
 • Vem spinner?
 • Vem köper garnet
 • Hur ska garnet marknadsföras?
 • Hur och var ska garnet säljas?

Länk till sammanställning av grupparbetet. Pdf, 136.8 kB.

Som avslutning på webinariet ställdes några enkätfrågor till alla deltagare - länk till svaren Pdf, 1.1 MB.

 • Vad behöver du lära dig mer om?
 • Har du lärt dig något nytt?
 • Vilka nya kontakter har du fått?
 • Hur kan ni som företagare driva frågorna vidare?