Baltic Wool Conference

Baltic Wool Conference 2021

Konferensen Baltic Wool Conference Länk till annan webbplats. är en mötesplats för företag inom ullnäringen, forskning, fåravelsföreningar och andra aktörer inom branschen. Syftet är nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och affärsutveckling kring den hållbara ullen.

Baltic Wool Conference 2020

På initativ av Nämnden för hemslöjdsfrågor genomfördes den första Baltic Wool Conference. På grund av den rådande pandemin genomfördes konferensen digitalt den 8–9 oktober 2020 med ett 80-tal deltagare från åtta länder. För värdskapet stod Hushållningssällskapet på Gotland, Region Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Konferensdagarna var uppdelade på två teman – Forskning och innovation samt Marknad och affärsmöjligheter. Föreläsarna, från bl.a. Sverige, Finland, Storbritannien, Polen och Estland, gav exempel på möjligheter och utmaningar med en fiber som blir allt mer eftertraktad. Inte enbart för tillverkning av garn utan även som stoppning, förpackningsmaterial och andra innovativa produkter. Om vi ska ta hand om all ull måste även de partier ull som är för skräpiga och smutsiga för att gå till textilproduktion användas till alternativa lösningar. I sammanfattningen nedan finns mer om programmet och föreläsarna.

Sammanfattning av Baltic Wool Conference Pdf, 1 MB. 2020 (pdf)