Baltic Wool Cooperation

Gotlandsfårg Foto: Annkristin Hult

Baltic Wool Cooperation är ett samarbete mellan Estland, Polen och Sverige med syfte att bygga nätverk och inventera ullindustrier i Östersjöregionen.

Målet med inventeringen av ullnäringsföretag runt Östersjön är att samla information på en gemensam ”karta” för att underlätta och utveckla kontakter och samarbeten i området. Projektet Baltic Wool Cooperation är finansierat av Svenska Institutet och pågår till och med december 2021 och drivs av Hushållningssällskapet på Gotland med Nämnden för hemslöjdsfrågor som samarbetspart.