Baltic Wool Cooperation

Gotlandsfårg Foto: Annkristin Hult

Baltic Wool Cooperation är ett samarbete mellan Estland, Polen och Sverige med syfte att bygga nätverk och inventera ullindustrier i Östersjöregionen.

Målet med inventeringen av ullnäringsföretag runt Östersjön är att samla information på en gemensam ”karta” för att underlätta och utveckla kontakter och samarbeten i området. Projektet Baltic Wool Cooperation är finansierat av Svenska Institutet och pågår till och med december 2021 och drivs av Hushållningssällskapet på Gotland med Nämnden för hemslöjdsfrågor som samarbetspart.

Baltic Wool Business
Under Baltic Wool Conference 7-8 oktober 2021 presenterades den digitala tjänsten Baltic Wool Business Länk till annan webbplats.".

Där kan företag inom ullindustrin presentera sitt företag och verksamhet för att hitta och söka nya samarbetspartners i Östersjöområdet. Registreringen är kostnadsfri under 2021.