Nuläge ull

Digitalt seminarium den 8 juni 2021. Intresset för att utveckla den svenska ullnäringen har vuxit de senaste åren. Syftet med webinariet var att ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer utvecklad svensk ullindustri.

Inbjudan till webinariet Nuläge ull 8 juni 2021. Pdf, 1.2 MB.

Under de senaste åren har intresset för att utveckla den svenska ullnäringen vuxit. Allt fler företag intresserar sig för att ställa om delar av sin produktion till svensk ull och en hel del nya, innovativa initiativ har tagits. Ett flertal organisationer, företag och föreningar har bidragit till utvecklingen. Vi ser liknande tendenser från grannländer och andra delar av Europa.

Den 8 juni samlades ett antal aktörer inom den svenska ullnäringen för att diskutera behovet av en gemensam arena för svensk ullindustri. Arrangör för konferensen var Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Fårklipparförbundet och föreningen Ullvilja.

Med webbinariet avsåg Nfh att ta ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer utvecklad svensk ullindustri.

Syftet var att mot bakgrund av de senaste två årens utvecklingsarbete ställa oss frågorna

  • Vilka är de viktigaste frågorna för den svenska ullnäringen idag?
  • Är vi beredda att starta en branschorganisation för att kunna ta nästa steg?

Programmet vände sig till branschen med korta presentationer och diskussioner med ett antal aktörer med fokus på ullindustriell utveckling.

Slutsatsen var att det är viktigt att gå vidare och ta fram ett förslag för en gemensam ”Nationell arena för svensk ull”. NFH gav Kent Johansson uppdraget som projektledare för att komma vidare i frågan tillsammans med Annkristin Hult, nationell utvecklare på NFH.

Gruppdiskussioner 8 juni 2021 Pdf, 72.9 kB.