Ullkonferenser

Foto Annkristin Hult

Det händer en hel del på ullområdet i landet just nu. Här hittar du information om två större konferenser som Nämnden för hemslöjdsfrågor var med att arrangera under 2019.

Ullen i centrum 6 mars 2020

Ett seminarium i Stockholm med ull och hållbarhet i centrum. Ett samarrangemang mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hemslöjden. Länk till en sammanfattning av programmet.

Svensk ull för en hållbar framtid 11-12 november 2019

Under två dagar, den 11-12 november, arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län, Svenska Fåravelsförbundet, Ullkontoret, Ullförmedlingen och föreningen Ullvilja branschträffen" Svensk ull för en hållbar framtid" i Uppsala. De 120 deltagarna erbjöds föreläsningar och workshops på temat hur vi kan stärka ull- och fårnäringen runt svensk ull. Många aktiviteter och projekt är på gång, och mycket har hänt sedan Nfh arrangerade en första branschträff 2016. Allt fler större företag intresserar sig för en lokal råvara i sina produkter. Strävan är att ta hand om all ull – från den mest finfibriga mjuka till den ull som sorteras bort redan vid klippningen. På så sätt hoppas vi i Sverige på sikt kunna producera material till både mjuka tröjor och kroppsnära plagg men även stoppning, mattor, djurprodukter och gödselpellets.

Utöver ett tjugotal föreläsningar ingick även korta workshop-pass med diskussioner om hur vi gemensamt kan förbättra värdekedjan runt ullen, genom att förbättra bland annat insamling, certifiering/klassificering, marknadsföring och kompetensutveckling. Många förslag och idéer presenterades. Samordning, en form av branschorganisation/branschråd är önskvärt liksom kontakt med myndigheter och politiker. Ett flertal insatser diskuterades, och vi ser fram emot fortsatt dialog med berörda myndigheter.

Nuläge ULL 13 maj 2019

Ett trettiotal projektledare och aktörer inom den svenska ullbranschen samlades i Stockholm för att delge varandra erfarenheter från pågående ullprojekt. Tio projekt presenterades, en del i uppstartsläge och vissa som kommit längre och nu funderar på hur erfarenheter och idéer ska förvaltas vidare.

Rapporten från seminariet hittar du här. Pdf, 687.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Program Nuläge ULL 13 maj 2019. Pdf, 114 kB.