Kulturella och kreativa näringar

Foto Ulf Huett

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i uppdrag att arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar.

Under 2021 arbetar myndigheten med två olika inriktningar på främjandet, att stimulera till bildandet av en branschorganisation för ullnäringen i Sverige samt att tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Riksarkivet, Filminstitutet och Tillväxtverket arrangera konferensen Kreativ omstart. Konferensen Kreativ omstart vill belysa kulturens roll och förutsättningar för regional utveckling.

Myndigheten arbetar även genom sin bidragsgivning för att stötta professionella utövare genom en särskild vårutlysning.

MU-avtalet

MU-avtalet Pdf, 210.9 kB, öppnas i nytt fönster. syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo. Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovsmannen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller större sluten krets. Detta gäller även slöjd med verkshöjd.

MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Från den 1 januari 2018 gäller nya tariffer i MU-avtalet. Se mer på Kulturrådets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..