Slöjd för pedagoger

Foto Kalle Forss

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar för att hemslöjden ska ha en självklar plats i offentligt finansierade strukturer riktade mot barn och unga, som t. ex. Kulturskolan och Skapande skola.


Kulturskolan

Idag finns slöjd som ämne inom kulturskolan på ett femtontal platser i landet.

NFH samarbetar aktivt med kommuner och regioner/län som vill implementera slöjdverksamhet i kulturskolan. Vi hjälper till med information, nätverk och metodutveckling kring slöjd/hemslöjd i verksamheten. Är en kommun intresserad av att starta slöjdverksamhet eller utveckla den slöjd som kanske redan finns kan NFH hjälpa till med kontakter.

Skapande skola

Hemslöjd är ett av kulturområdena som ingår i regeringens satsning Skapande skola. Den nationella utvecklaren ansvarar för det övergripande informationen och kunskapsförmedlingen. Även de regionala hemslöjdskonsulenterna kan arrangera studiedagar, förmedla kontakt till föreläsare eller ge tips om intressanta studiebesök.

Kulturrådet har information om att söka pengar till Skapande skola-projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på Skapande skola-projekt